Các thống kê chung - Mazdaxvoyx

Tổng thời gian vào diễn đàn:
23 giờ và 46 phút.
Tổng bài viết:
4.682 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4.561 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 5 bài viết (3%)
  0
 • 7 bài viết (5%)
  1
 • 5 bài viết (3%)
  2
 • 6 bài viết (4%)
  3
 • 6 bài viết (4%)
  4
 • 4 bài viết (3%)
  5
 • 5 bài viết (3%)
  6
 • 6 bài viết (4%)
  7
 • 5 bài viết (3%)
  8
 • 3 bài viết (2%)
  9
 • 8 bài viết (5%)
  10
 • 9 bài viết (6%)
  11
 • 7 bài viết (5%)
  12
 • 5 bài viết (3%)
  13
 • 7 bài viết (5%)
  14
 • 5 bài viết (3%)
  15
 • 9 bài viết (6%)
  16
 • 6 bài viết (4%)
  17
 • 7 bài viết (5%)
  18
 • 5 bài viết (3%)
  19
 • 7 bài viết (5%)
  20
 • 6 bài viết (4%)
  21
 • 6 bài viết (4%)
  22
 • 7 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
3279 bài viết của thành viên 4682 bài viết (70.03%)
3279
Leckere Speisen
308 bài viết của thành viên 4682 bài viết (6.58%)
308
Neue Nachrichten der Woche
98 bài viết của thành viên 4682 bài viết (2.09%)
98
Hoạt động trợ giúp cá nhân
91 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.94%)
91
Schöne Bilder teilen
91 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.94%)
91
Chia sẻ ảnh đẹp
89 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.90%)
89
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
87 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.86%)
87
Đọc và suy ngẫm
87 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.86%)
87
share nice pictures
83 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.77%)
83
Món ngon
81 bài viết của thành viên 4682 bài viết (1.73%)
81

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
3279 bài viết trên mục 128263 bài viết (2.56%)
2,56%
Chia sẻ ảnh đẹp
89 bài viết trên mục 14068 bài viết (0.63%)
0,63%
Neue Nachrichten der Woche
98 bài viết trên mục 15651 bài viết (0.63%)
0,63%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
91 bài viết trên mục 15059 bài viết (0.60%)
0,60%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
87 bài viết trên mục 14858 bài viết (0.59%)
0,59%
share nice pictures
83 bài viết trên mục 14979 bài viết (0.55%)
0,55%
BÁO CÁO THU CHI
80 bài viết trên mục 14707 bài viết (0.54%)
0,54%
Món ngon
81 bài viết trên mục 14896 bài viết (0.54%)
0,54%
Món ngon
78 bài viết trên mục 14406 bài viết (0.54%)
0,54%
Đọc báo dùm bạn
76 bài viết trên mục 14174 bài viết (0.54%)
0,54%