Các thống kê chung - Glennnom

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 13 giờ và 30 phút.
Tổng bài viết:
42.201 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
42.192 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 16 bài viết (8%)
  0
 • 2 bài viết (1%)
  1
 • 18 bài viết (9%)
  2
 • 12 bài viết (6%)
  3
 • 21 bài viết (10%)
  4
 • 13 bài viết (6%)
  5
 • 15 bài viết (7%)
  6
 • 15 bài viết (7%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 2 bài viết (1%)
  13
 • 4 bài viết (2%)
  14
 • 4 bài viết (2%)
  15
 • 5 bài viết (2%)
  16
 • 10 bài viết (5%)
  17
 • 6 bài viết (3%)
  18
 • 12 bài viết (6%)
  19
 • 14 bài viết (7%)
  20
 • 15 bài viết (7%)
  21
 • 9 bài viết (4%)
  22
 • 16 bài viết (8%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
42158 bài viết của thành viên 42201 bài viết (99.90%)
42158
Schöne Bilder teilen
33 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.08%)
33
Món ngon
3 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.01%)
3
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.00%)
2
share nice pictures
2 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.00%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.00%)
1
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.00%)
1
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 42201 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
42158 bài viết trên mục 586130 bài viết (7.19%)
7,19%
Schöne Bilder teilen
33 bài viết trên mục 30959 bài viết (0.11%)
0,11%
Món ngon
3 bài viết trên mục 23828 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 23304 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
2 bài viết trên mục 25520 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 22940 bài viết (0.00%)
0,00%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 23036 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 23552 bài viết (0.00%)
0,00%