Các thống kê chung - Glennnom

Tổng thời gian vào diễn đàn:
7 phút.
Tổng bài viết:
28.002 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
28.000 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 14 bài viết (10%)
  9
 • 23 bài viết (17%)
  10
 • 23 bài viết (17%)
  11
 • 20 bài viết (14%)
  12
 • 20 bài viết (14%)
  13
 • 22 bài viết (16%)
  14
 • 17 bài viết (12%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
27983 bài viết của thành viên 28002 bài viết (99.93%)
27983
Schöne Bilder teilen
17 bài viết của thành viên 28002 bài viết (0.06%)
17
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 28002 bài viết (0.01%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
27983 bài viết trên mục 266268 bài viết (10.51%)
10,51%
Schöne Bilder teilen
17 bài viết trên mục 19126 bài viết (0.09%)
0,09%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 15411 bài viết (0.01%)
0,01%