Các thống kê chung - Glennnom

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 ngày, 21 giờ và 58 phút.
Tổng bài viết:
55.257 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
55.248 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 29 bài viết (7%)
  0
 • 29 bài viết (7%)
  1
 • 13 bài viết (3%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 23 bài viết (5%)
  11
 • 28 bài viết (7%)
  12
 • 27 bài viết (6%)
  13
 • 26 bài viết (6%)
  14
 • 29 bài viết (7%)
  15
 • 28 bài viết (7%)
  16
 • 27 bài viết (6%)
  17
 • 28 bài viết (7%)
  18
 • 27 bài viết (6%)
  19
 • 27 bài viết (6%)
  20
 • 27 bài viết (6%)
  21
 • 26 bài viết (6%)
  22
 • 29 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
55165 bài viết của thành viên 55257 bài viết (99.83%)
55165
Schöne Bilder teilen
64 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.12%)
64
BÁO CÁO THU CHI
6 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.01%)
6
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
5 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.01%)
5
Món ngon
5 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.01%)
5
share nice pictures
4 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.01%)
4
delicious food
2 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.00%)
2
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.00%)
2
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.00%)
2
news of the week
1 bài viết của thành viên 55257 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
55165 bài viết trên mục 917617 bài viết (6.01%)
6,01%
Schöne Bilder teilen
64 bài viết trên mục 38394 bài viết (0.17%)
0,17%
BÁO CÁO THU CHI
6 bài viết trên mục 27993 bài viết (0.02%)
0,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
5 bài viết trên mục 27928 bài viết (0.02%)
0,02%
Món ngon
5 bài viết trên mục 29395 bài viết (0.02%)
0,02%
share nice pictures
4 bài viết trên mục 31275 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 28438 bài viết (0.01%)
0,01%
delicious food
2 bài viết trên mục 30339 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 32544 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 28779 bài viết (0.00%)
0,00%