Các thống kê chung - ConsueloBu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
26 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
24 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
5 bài viết của thành viên 26 bài viết (19.23%)
5
Schöne Bilder teilen
5 bài viết của thành viên 26 bài viết (19.23%)
5
Đọc báo dùm bạn
4 bài viết của thành viên 26 bài viết (15.38%)
4
Món ngon
3 bài viết của thành viên 26 bài viết (11.54%)
3
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 26 bài viết (7.69%)
2
Món ngon
2 bài viết của thành viên 26 bài viết (7.69%)
2
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết của thành viên 26 bài viết (7.69%)
2
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết của thành viên 26 bài viết (3.85%)
1
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 26 bài viết (3.85%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 26 bài viết (3.85%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
4 bài viết trên mục 14177 bài viết (0.03%)
0,03%
Schöne Bilder teilen
5 bài viết trên mục 18443 bài viết (0.03%)
0,03%
Món ngon
3 bài viết trên mục 14899 bài viết (0.02%)
0,02%
Món ngon
2 bài viết trên mục 14407 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết trên mục 14581 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 15653 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 14069 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 14858 bài viết (0.01%)
0,01%
Leckere Speisen
5 bài viết trên mục 227103 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
1 bài viết trên mục 129910 bài viết (0.00%)
0,00%