Các thống kê chung - EarnestWor

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
25 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
25 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Neue Nachrichten der Woche
4 bài viết của thành viên 25 bài viết (16.00%)
4
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết của thành viên 25 bài viết (16.00%)
4
Schöne Bilder teilen
3 bài viết của thành viên 25 bài viết (12.00%)
3
Hoạt động trợ giúp cá nhân
3 bài viết của thành viên 25 bài viết (12.00%)
3
Đọc báo dùm bạn
2 bài viết của thành viên 25 bài viết (8.00%)
2
news of the week
2 bài viết của thành viên 25 bài viết (8.00%)
2
Món ngon
2 bài viết của thành viên 25 bài viết (8.00%)
2
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết của thành viên 25 bài viết (4.00%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 25 bài viết (4.00%)
1
Leckere Speisen
1 bài viết của thành viên 25 bài viết (4.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết trên mục 26937 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
4 bài viết trên mục 30921 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
3 bài viết trên mục 27335 bài viết (0.01%)
0,01%
Schöne Bilder teilen
3 bài viết trên mục 36587 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
2 bài viết trên mục 26183 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc báo dùm bạn
2 bài viết trên mục 29973 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 26549 bài viết (0.00%)
0,00%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 26460 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 27878 bài viết (0.00%)
0,00%
delicious food
1 bài viết trên mục 28792 bài viết (0.00%)
0,00%