Các thống kê chung - Aazxzzxand

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 46 phút.
Tổng bài viết:
12.233 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
12.233 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 46 bài viết (3%)
  0
 • 37 bài viết (2%)
  1
 • 67 bài viết (4%)
  2
 • 73 bài viết (5%)
  3
 • 64 bài viết (4%)
  4
 • 59 bài viết (4%)
  5
 • 57 bài viết (4%)
  6
 • 60 bài viết (4%)
  7
 • 55 bài viết (3%)
  8
 • 66 bài viết (4%)
  9
 • 67 bài viết (4%)
  10
 • 68 bài viết (4%)
  11
 • 77 bài viết (5%)
  12
 • 80 bài viết (5%)
  13
 • 84 bài viết (5%)
  14
 • 77 bài viết (5%)
  15
 • 83 bài viết (5%)
  16
 • 87 bài viết (5%)
  17
 • 82 bài viết (5%)
  18
 • 81 bài viết (5%)
  19
 • 84 bài viết (5%)
  20
 • 78 bài viết (5%)
  21
 • 52 bài viết (3%)
  22
 • 37 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
11683 bài viết của thành viên 12233 bài viết (95.50%)
11683
Leckere Speisen
373 bài viết của thành viên 12233 bài viết (3.05%)
373
delicious food
20 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.16%)
20
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
20 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.16%)
20
Đọc và suy ngẫm
17 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.14%)
17
BÁO CÁO THU CHI
16 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.13%)
16
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
16 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.13%)
16
Neue Nachrichten der Woche
15 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.12%)
15
Món ngon
15 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.12%)
15
Hoạt động trợ giúp cá nhân
13 bài viết của thành viên 12233 bài viết (0.11%)
13

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
11683 bài viết trên mục 129928 bài viết (8.99%)
8,99%
Leckere Speisen
373 bài viết trên mục 227105 bài viết (0.16%)
0,16%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
20 bài viết trên mục 14858 bài viết (0.13%)
0,13%
delicious food
20 bài viết trên mục 15284 bài viết (0.13%)
0,13%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
16 bài viết trên mục 14581 bài viết (0.11%)
0,11%
BÁO CÁO THU CHI
16 bài viết trên mục 14709 bài viết (0.11%)
0,11%
Món ngon
15 bài viết trên mục 14407 bài viết (0.10%)
0,10%
Neue Nachrichten der Woche
15 bài viết trên mục 15653 bài viết (0.10%)
0,10%
Đọc và suy ngẫm
17 bài viết trên mục 18209 bài viết (0.09%)
0,09%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
13 bài viết trên mục 15061 bài viết (0.09%)
0,09%