Các thống kê chung - Aazxzzxand

Tổng thời gian vào diễn đàn:
3 ngày, 22 giờ và 21 phút.
Tổng bài viết:
37.325 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
37.325 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 8 bài viết (3%)
  0
 • 8 bài viết (3%)
  1
 • 8 bài viết (3%)
  2
 • 10 bài viết (4%)
  3
 • 5 bài viết (2%)
  4
 • 11 bài viết (5%)
  5
 • 4 bài viết (2%)
  6
 • 7 bài viết (3%)
  7
 • 8 bài viết (3%)
  8
 • 9 bài viết (4%)
  9
 • 15 bài viết (7%)
  10
 • 10 bài viết (4%)
  11
 • 5 bài viết (2%)
  12
 • 15 bài viết (7%)
  13
 • 17 bài viết (7%)
  14
 • 7 bài viết (3%)
  15
 • 15 bài viết (7%)
  16
 • 10 bài viết (4%)
  17
 • 9 bài viết (4%)
  18
 • 6 bài viết (3%)
  19
 • 11 bài viết (5%)
  20
 • 9 bài viết (4%)
  21
 • 10 bài viết (4%)
  22
 • 12 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
31677 bài viết của thành viên 37325 bài viết (84.87%)
31677
Leckere Speisen
3297 bài viết của thành viên 37325 bài viết (8.83%)
3297
share nice pictures
266 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.71%)
266
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
185 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.50%)
185
Món ngon
180 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.48%)
180
Neue Nachrichten der Woche
180 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.48%)
180
Schöne Bilder teilen
178 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.48%)
178
BÁO CÁO THU CHI
177 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.47%)
177
Đọc và suy ngẫm
176 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.47%)
176
delicious food
176 bài viết của thành viên 37325 bài viết (0.47%)
176

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
31677 bài viết trên mục 335406 bài viết (9.44%)
9,44%
share nice pictures
266 bài viết trên mục 25745 bài viết (1.03%)
1,03%
Món ngon
180 bài viết trên mục 22759 bài viết (0.79%)
0,79%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
185 bài viết trên mục 23406 bài viết (0.79%)
0,79%
BÁO CÁO THU CHI
177 bài viết trên mục 23151 bài viết (0.76%)
0,76%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
175 bài viết trên mục 23036 bài viết (0.76%)
0,76%
Chia sẻ ảnh đẹp
168 bài viết trên mục 22277 bài viết (0.75%)
0,75%
delicious food
176 bài viết trên mục 24755 bài viết (0.71%)
0,71%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
167 bài viết trên mục 23686 bài viết (0.71%)
0,71%
Neue Nachrichten der Woche
180 bài viết trên mục 26814 bài viết (0.67%)
0,67%