Các thống kê chung - Aazxzzxandp

Tổng thời gian vào diễn đàn:
8 ngày, 14 giờ và 34 phút.
Tổng bài viết:
59.296 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
59.295 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (2%)
  0
 • 8 bài viết (2%)
  1
 • 8 bài viết (2%)
  2
 • 19 bài viết (5%)
  3
 • 19 bài viết (5%)
  4
 • 18 bài viết (5%)
  5
 • 11 bài viết (3%)
  6
 • 17 bài viết (4%)
  7
 • 26 bài viết (7%)
  8
 • 20 bài viết (5%)
  9
 • 21 bài viết (6%)
  10
 • 14 bài viết (4%)
  11
 • 16 bài viết (4%)
  12
 • 17 bài viết (4%)
  13
 • 26 bài viết (7%)
  14
 • 29 bài viết (8%)
  15
 • 16 bài viết (4%)
  16
 • 13 bài viết (3%)
  17
 • 10 bài viết (3%)
  18
 • 19 bài viết (5%)
  19
 • 16 bài viết (4%)
  20
 • 13 bài viết (3%)
  21
 • 12 bài viết (3%)
  22
 • 7 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
33798 bài viết của thành viên 59296 bài viết (57.00%)
33798
Leckere Speisen
6168 bài viết của thành viên 59296 bài viết (10.40%)
6168
share nice pictures
1788 bài viết của thành viên 59296 bài viết (3.02%)
1788
Neue Nachrichten der Woche
1528 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.58%)
1528
delicious food
1520 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.56%)
1520
Món ngon
1498 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.53%)
1498
Schöne Bilder teilen
1487 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.51%)
1487
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1485 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.50%)
1485
BÁO CÁO THU CHI
1480 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.50%)
1480
Món ngon
1473 bài viết của thành viên 59296 bài viết (2.48%)
1473

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
33798 bài viết trên mục 329786 bài viết (10.25%)
10,25%
share nice pictures
1788 bài viết trên mục 25658 bài viết (6.97%)
6,97%
Món ngon
1473 bài viết trên mục 22740 bài viết (6.48%)
6,48%
BÁO CÁO THU CHI
1480 bài viết trên mục 23117 bài viết (6.40%)
6,40%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1466 bài viết trên mục 23007 bài viết (6.37%)
6,37%
Chia sẻ ảnh đẹp
1400 bài viết trên mục 22257 bài viết (6.29%)
6,29%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1485 bài viết trên mục 23638 bài viết (6.28%)
6,28%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1469 bài viết trên mục 23385 bài viết (6.28%)
6,28%
Món ngon
1498 bài viết trên mục 23930 bài viết (6.26%)
6,26%
delicious food
1520 bài viết trên mục 24692 bài viết (6.16%)
6,16%