Các thống kê chung - Aazxzzxandp

Tổng thời gian vào diễn đàn:
15 ngày, 14 giờ và 15 phút.
Tổng bài viết:
68.200 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
68.198 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
37215 bài viết của thành viên 68200 bài viết (54.57%)
37215
Leckere Speisen
7073 bài viết của thành viên 68200 bài viết (10.37%)
7073
share nice pictures
2193 bài viết của thành viên 68200 bài viết (3.22%)
2193
Neue Nachrichten der Woche
1897 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.78%)
1897
Món ngon
1868 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.74%)
1868
delicious food
1857 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.72%)
1857
Schöne Bilder teilen
1847 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.71%)
1847
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1841 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.70%)
1841
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1838 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.70%)
1838
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1799 bài viết của thành viên 68200 bài viết (2.64%)
1799

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
37215 bài viết trên mục 402051 bài viết (9.26%)
9,26%
share nice pictures
2193 bài viết trên mục 31218 bài viết (7.02%)
7,02%
Món ngon
1788 bài viết trên mục 27586 bài viết (6.48%)
6,48%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1838 bài viết trên mục 28391 bài viết (6.47%)
6,47%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1799 bài viết trên mục 27869 bài viết (6.46%)
6,46%
BÁO CÁO THU CHI
1791 bài viết trên mục 27938 bài viết (6.41%)
6,41%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1841 bài viết trên mục 28730 bài viết (6.41%)
6,41%
Chia sẻ ảnh đẹp
1725 bài viết trên mục 26994 bài viết (6.39%)
6,39%
Món ngon
1868 bài viết trên mục 29325 bài viết (6.37%)
6,37%
delicious food
1857 bài viết trên mục 30287 bài viết (6.13%)
6,13%