Các thống kê chung - Aazxzzxandp

Tổng thời gian vào diễn đàn:
51 phút.
Tổng bài viết:
8.070 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
8.069 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 55 bài viết (3%)
  0
 • 55 bài viết (3%)
  1
 • 83 bài viết (4%)
  2
 • 81 bài viết (4%)
  3
 • 68 bài viết (4%)
  4
 • 72 bài viết (4%)
  5
 • 69 bài viết (4%)
  6
 • 64 bài viết (3%)
  7
 • 70 bài viết (4%)
  8
 • 71 bài viết (4%)
  9
 • 63 bài viết (3%)
  10
 • 80 bài viết (4%)
  11
 • 86 bài viết (5%)
  12
 • 88 bài viết (5%)
  13
 • 97 bài viết (5%)
  14
 • 94 bài viết (5%)
  15
 • 95 bài viết (5%)
  16
 • 99 bài viết (5%)
  17
 • 87 bài viết (5%)
  18
 • 102 bài viết (5%)
  19
 • 95 bài viết (5%)
  20
 • 98 bài viết (5%)
  21
 • 56 bài viết (3%)
  22
 • 40 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
7798 bài viết của thành viên 8070 bài viết (96.63%)
7798
Leckere Speisen
271 bài viết của thành viên 8070 bài viết (3.36%)
271
Món ngon
1 bài viết của thành viên 8070 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
7798 bài viết trên mục 129924 bài viết (6.00%)
6,00%
Leckere Speisen
271 bài viết trên mục 227104 bài viết (0.12%)
0,12%
Món ngon
1 bài viết trên mục 14899 bài viết (0.01%)
0,01%