Các thống kê chung - AAaxzxzdda

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 ngày, 21 giờ và 49 phút.
Tổng bài viết:
30.755 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
30.753 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 52 bài viết (7%)
  0
 • 53 bài viết (7%)
  1
 • 3 bài viết (0%)
  2
 • 53 bài viết (7%)
  3
 • 45 bài viết (6%)
  4
 • 48 bài viết (6%)
  5
 • 45 bài viết (6%)
  6
 • 45 bài viết (6%)
  7
 • 31 bài viết (4%)
  8
 • 35 bài viết (5%)
  9
 • 38 bài viết (5%)
  10
 • 25 bài viết (3%)
  11
 • 31 bài viết (4%)
  12
 • 31 bài viết (4%)
  13
 • 33 bài viết (4%)
  14
 • 31 bài viết (4%)
  15
 • 33 bài viết (4%)
  16
 • 31 bài viết (4%)
  17
 • 26 bài viết (3%)
  18
 • 34 bài viết (4%)
  19
 • 1 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 10 bài viết (1%)
  22
 • 40 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
21443 bài viết của thành viên 30755 bài viết (69.72%)
21443
Leckere Speisen
3000 bài viết của thành viên 30755 bài viết (9.75%)
3000
share nice pictures
688 bài viết của thành viên 30755 bài viết (2.24%)
688
Schöne Bilder teilen
501 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.63%)
501
Món ngon
496 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.61%)
496
Món ngon
486 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.58%)
486
BÁO CÁO THU CHI
481 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.56%)
481
delicious food
471 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.53%)
471
Neue Nachrichten der Woche
469 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.52%)
469
Hoạt động trợ giúp cá nhân
467 bài viết của thành viên 30755 bài viết (1.52%)
467

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
21443 bài viết trên mục 233249 bài viết (9.19%)
9,19%
share nice pictures
688 bài viết trên mục 20817 bài viết (3.31%)
3,31%
Món ngon
496 bài viết trên mục 19095 bài viết (2.60%)
2,60%
BÁO CÁO THU CHI
481 bài viết trên mục 19500 bài viết (2.47%)
2,47%
Món ngon
486 bài viết trên mục 19870 bài viết (2.45%)
2,45%
Chia sẻ ảnh đẹp
456 bài viết trên mục 18684 bài viết (2.44%)
2,44%
Đọc báo dùm bạn
457 bài viết trên mục 18837 bài viết (2.43%)
2,43%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
457 bài viết trên mục 19340 bài viết (2.36%)
2,36%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
467 bài viết trên mục 19833 bài viết (2.35%)
2,35%
delicious food
471 bài viết trên mục 20422 bài viết (2.31%)
2,31%