Các thống kê chung - AAaxzxzdda

Tổng thời gian vào diễn đàn:
12 ngày, 3 giờ và 14 phút.
Tổng bài viết:
56.024 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
56.009 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 25 bài viết (3%)
  0
 • 41 bài viết (4%)
  1
 • 36 bài viết (4%)
  2
 • 31 bài viết (3%)
  3
 • 38 bài viết (4%)
  4
 • 25 bài viết (3%)
  5
 • 45 bài viết (5%)
  6
 • 54 bài viết (6%)
  7
 • 46 bài viết (5%)
  8
 • 50 bài viết (5%)
  9
 • 61 bài viết (6%)
  10
 • 49 bài viết (5%)
  11
 • 89 bài viết (9%)
  12
 • 52 bài viết (5%)
  13
 • 36 bài viết (4%)
  14
 • 44 bài viết (5%)
  15
 • 25 bài viết (3%)
  16
 • 54 bài viết (6%)
  17
 • 23 bài viết (2%)
  18
 • 38 bài viết (4%)
  19
 • 42 bài viết (4%)
  20
 • 57 bài viết (6%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
41377 bài viết của thành viên 56024 bài viết (73.86%)
41377
Leckere Speisen
5307 bài viết của thành viên 56024 bài viết (9.47%)
5307
share nice pictures
1113 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.99%)
1113
Schöne Bilder teilen
736 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.31%)
736
Hoạt động trợ giúp cá nhân
708 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.26%)
708
Món ngon
702 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.25%)
702
Neue Nachrichten der Woche
699 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.25%)
699
Món ngon
692 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.24%)
692
delicious food
692 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.24%)
692
Đọc báo dùm bạn
673 bài viết của thành viên 56024 bài viết (1.20%)
673

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
41377 bài viết trên mục 393430 bài viết (10.52%)
10,52%
share nice pictures
1113 bài viết trên mục 29780 bài viết (3.74%)
3,74%
Món ngon
692 bài viết trên mục 26165 bài viết (2.64%)
2,64%
Chia sẻ ảnh đẹp
669 bài viết trên mục 25571 bài viết (2.62%)
2,62%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
708 bài viết trên mục 27316 bài viết (2.59%)
2,59%
BÁO CÁO THU CHI
669 bài viết trên mục 26532 bài viết (2.52%)
2,52%
Món ngon
702 bài viết trên mục 27852 bài viết (2.52%)
2,52%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
661 bài viết trên mục 26442 bài viết (2.50%)
2,50%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
657 bài viết trên mục 26917 bài viết (2.44%)
2,44%
delicious food
692 bài viết trên mục 28768 bài viết (2.41%)
2,41%