Các thống kê chung - AAaxzxzdda

Tổng thời gian vào diễn đàn:
12 ngày, 3 giờ và 42 phút.
Tổng bài viết:
56.085 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
56.070 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 2 bài viết (67%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 1 bài viết (33%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
41435 bài viết của thành viên 56085 bài viết (73.88%)
41435
Leckere Speisen
5310 bài viết của thành viên 56085 bài viết (9.47%)
5310
share nice pictures
1113 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.98%)
1113
Schöne Bilder teilen
736 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.31%)
736
Hoạt động trợ giúp cá nhân
708 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.26%)
708
Món ngon
702 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.25%)
702
Neue Nachrichten der Woche
699 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.25%)
699
Món ngon
692 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.23%)
692
delicious food
692 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.23%)
692
Đọc báo dùm bạn
673 bài viết của thành viên 56085 bài viết (1.20%)
673

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
41435 bài viết trên mục 410326 bài viết (10.10%)
10,10%
share nice pictures
1113 bài viết trên mục 32459 bài viết (3.43%)
3,43%
Món ngon
692 bài viết trên mục 28816 bài viết (2.40%)
2,40%
Chia sẻ ảnh đẹp
669 bài viết trên mục 28289 bài viết (2.36%)
2,36%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
708 bài viết trên mục 29965 bài viết (2.36%)
2,36%
BÁO CÁO THU CHI
669 bài viết trên mục 29111 bài viết (2.30%)
2,30%
Món ngon
702 bài viết trên mục 30616 bài viết (2.29%)
2,29%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
661 bài viết trên mục 29124 bài viết (2.27%)
2,27%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
657 bài viết trên mục 29604 bài viết (2.22%)
2,22%
delicious food
692 bài viết trên mục 31487 bài viết (2.20%)
2,20%