Các thống kê chung - HelenRizzo

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
24 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
23 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Chia sẻ ảnh đẹp
4 bài viết của thành viên 24 bài viết (16.67%)
4
share nice pictures
4 bài viết của thành viên 24 bài viết (16.67%)
4
Neue Nachrichten der Woche
3 bài viết của thành viên 24 bài viết (12.50%)
3
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 24 bài viết (8.33%)
2
Món ngon
2 bài viết của thành viên 24 bài viết (8.33%)
2
Đọc báo dùm bạn
2 bài viết của thành viên 24 bài viết (8.33%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 24 bài viết (4.17%)
1
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 24 bài viết (4.17%)
1
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết của thành viên 24 bài viết (4.17%)
1
Leckere Speisen
1 bài viết của thành viên 24 bài viết (4.17%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Chia sẻ ảnh đẹp
4 bài viết trên mục 28448 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
4 bài viết trên mục 32561 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
3 bài viết trên mục 34354 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 29696 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
2 bài viết trên mục 30701 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc báo dùm bạn
2 bài viết trên mục 34775 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 29218 bài viết (0.00%)
0,00%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 29211 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 30038 bài viết (0.00%)
0,00%
delicious food
1 bài viết trên mục 31588 bài viết (0.00%)
0,00%