Các thống kê chung - WilliamArpiss

Tổng thời gian vào diễn đàn:
14 giờ và 59 phút.
Tổng bài viết:
13.588 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13.587 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (13%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (13%)
  4
 • 1 bài viết (13%)
  5
 • 2 bài viết (25%)
  6
 • 3 bài viết (38%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
13583 bài viết của thành viên 13588 bài viết (99.96%)
13583
Món ngon
2 bài viết của thành viên 13588 bài viết (0.01%)
2
Schöne Bilder teilen
2 bài viết của thành viên 13588 bài viết (0.01%)
2
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 13588 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
13583 bài viết trên mục 588584 bài viết (2.31%)
2,31%
Món ngon
2 bài viết trên mục 23923 bài viết (0.01%)
0,01%
Schöne Bilder teilen
2 bài viết trên mục 31090 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 25648 bài viết (0.00%)
0,00%