Các thống kê chung - WilliamArpiss

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 2 giờ và 55 phút.
Tổng bài viết:
19.061 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
19.060 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 12 bài viết (3%)
  0
 • 14 bài viết (4%)
  1
 • 9 bài viết (2%)
  2
 • 10 bài viết (3%)
  3
 • 10 bài viết (3%)
  4
 • 11 bài viết (3%)
  5
 • 15 bài viết (4%)
  6
 • 26 bài viết (7%)
  7
 • 23 bài viết (6%)
  8
 • 16 bài viết (4%)
  9
 • 15 bài viết (4%)
  10
 • 14 bài viết (4%)
  11
 • 15 bài viết (4%)
  12
 • 18 bài viết (5%)
  13
 • 25 bài viết (6%)
  14
 • 25 bài viết (6%)
  15
 • 25 bài viết (6%)
  16
 • 25 bài viết (6%)
  17
 • 22 bài viết (6%)
  18
 • 14 bài viết (4%)
  19
 • 14 bài viết (4%)
  20
 • 11 bài viết (3%)
  21
 • 15 bài viết (4%)
  22
 • 15 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
19054 bài viết của thành viên 19061 bài viết (99.96%)
19054
Schöne Bilder teilen
4 bài viết của thành viên 19061 bài viết (0.02%)
4
Món ngon
2 bài viết của thành viên 19061 bài viết (0.01%)
2
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 19061 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
19054 bài viết trên mục 933704 bài viết (2.04%)
2,04%
Schöne Bilder teilen
4 bài viết trên mục 38531 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
2 bài viết trên mục 29491 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 31366 bài viết (0.00%)
0,00%