Các thống kê chung - WilliamArpiss

Tổng thời gian vào diễn đàn:
8 giờ và 37 phút.
Tổng bài viết:
11.305 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11.304 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 13 bài viết (3%)
  2
 • 16 bài viết (4%)
  3
 • 14 bài viết (4%)
  4
 • 13 bài viết (3%)
  5
 • 14 bài viết (4%)
  6
 • 13 bài viết (3%)
  7
 • 12 bài viết (3%)
  8
 • 14 bài viết (4%)
  9
 • 11 bài viết (3%)
  10
 • 26 bài viết (7%)
  11
 • 28 bài viết (7%)
  12
 • 28 bài viết (7%)
  13
 • 28 bài viết (7%)
  14
 • 17 bài viết (4%)
  15
 • 21 bài viết (5%)
  16
 • 15 bài viết (4%)
  17
 • 16 bài viết (4%)
  18
 • 30 bài viết (8%)
  19
 • 30 bài viết (8%)
  20
 • 29 bài viết (7%)
  21
 • 8 bài viết (2%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
11301 bài viết của thành viên 11305 bài viết (99.96%)
11301
Schöne Bilder teilen
2 bài viết của thành viên 11305 bài viết (0.02%)
2
Món ngon
1 bài viết của thành viên 11305 bài viết (0.01%)
1
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 11305 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
11301 bài viết trên mục 227102 bài viết (4.98%)
4,98%
Schöne Bilder teilen
2 bài viết trên mục 18443 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
1 bài viết trên mục 14899 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 14980 bài viết (0.01%)
0,01%