Các thống kê chung - AAaxzxzxddaz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 ngày, 5 giờ và 3 phút.
Tổng bài viết:
56.716 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
56.715 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
41165 bài viết của thành viên 56716 bài viết (72.58%)
41165
Leckere Speisen
7712 bài viết của thành viên 56716 bài viết (13.60%)
7712
share nice pictures
1176 bài viết của thành viên 56716 bài viết (2.07%)
1176
delicious food
612 bài viết của thành viên 56716 bài viết (1.08%)
612
Neue Nachrichten der Woche
603 bài viết của thành viên 56716 bài viết (1.06%)
603
Món ngon
580 bài viết của thành viên 56716 bài viết (1.02%)
580
Đọc báo dùm bạn
567 bài viết của thành viên 56716 bài viết (1.00%)
567
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
561 bài viết của thành viên 56716 bài viết (0.99%)
561
Schöne Bilder teilen
558 bài viết của thành viên 56716 bài viết (0.98%)
558
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
544 bài viết của thành viên 56716 bài viết (0.96%)
544

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
41165 bài viết trên mục 402384 bài viết (10.23%)
10,23%
share nice pictures
1176 bài viết trên mục 31270 bài viết (3.76%)
3,76%
delicious food
612 bài viết trên mục 30334 bài viết (2.02%)
2,02%
Món ngon
580 bài viết trên mục 29392 bài viết (1.97%)
1,97%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
561 bài viết trên mục 28434 bài viết (1.97%)
1,97%
Chia sẻ ảnh đẹp
531 bài viết trên mục 27045 bài viết (1.96%)
1,96%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
544 bài viết trên mục 27921 bài viết (1.95%)
1,95%
BÁO CÁO THU CHI
533 bài viết trên mục 27986 bài viết (1.90%)
1,90%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
536 bài viết trên mục 28775 bài viết (1.86%)
1,86%
Neue Nachrichten der Woche
603 bài viết trên mục 32541 bài viết (1.85%)
1,85%