Các thống kê chung - !!!!Ajkpozssz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
14 ngày, 6 giờ và 55 phút.
Tổng bài viết:
88.600 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
86.483 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
75154 bài viết của thành viên 88600 bài viết (84.82%)
75154
Leckere Speisen
4668 bài viết của thành viên 88600 bài viết (5.27%)
4668
share nice pictures
1128 bài viết của thành viên 88600 bài viết (1.27%)
1128
Neue Nachrichten der Woche
682 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.77%)
682
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
669 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.76%)
669
Đọc báo dùm bạn
665 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.75%)
665
Schöne Bilder teilen
652 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.74%)
652
Chia sẻ ảnh đẹp
642 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.72%)
642
Món ngon
641 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.72%)
641
delicious food
628 bài viết của thành viên 88600 bài viết (0.71%)
628

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
75154 bài viết trên mục 402384 bài viết (18.68%)
18,68%
share nice pictures
1128 bài viết trên mục 31270 bài viết (3.61%)
3,61%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
669 bài viết trên mục 27921 bài viết (2.40%)
2,40%
Chia sẻ ảnh đẹp
642 bài viết trên mục 27045 bài viết (2.37%)
2,37%
Món ngon
626 bài viết trên mục 27642 bài viết (2.26%)
2,26%
Món ngon
641 bài viết trên mục 29392 bài viết (2.18%)
2,18%
BÁO CÁO THU CHI
609 bài viết trên mục 27986 bài viết (2.18%)
2,18%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
615 bài viết trên mục 28775 bài viết (2.14%)
2,14%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
602 bài viết trên mục 28434 bài viết (2.12%)
2,12%
Neue Nachrichten der Woche
682 bài viết trên mục 32541 bài viết (2.10%)
2,10%