Các thống kê chung - Abakbakomug

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 ngày, 16 giờ và 16 phút.
Tổng bài viết:
35.264 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
35.263 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
35182 bài viết của thành viên 35264 bài viết (99.77%)
35182
share nice pictures
49 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.14%)
49
Schöne Bilder teilen
23 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.07%)
23
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.01%)
3
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.01%)
2
Món ngon
1 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.00%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.00%)
1
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.00%)
1
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.00%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 35264 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
35182 bài viết trên mục 950457 bài viết (3.70%)
3,70%
share nice pictures
49 bài viết trên mục 31499 bài viết (0.16%)
0,16%
Schöne Bilder teilen
23 bài viết trên mục 38725 bài viết (0.06%)
0,06%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 28161 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết trên mục 28996 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
1 bài viết trên mục 27890 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 28640 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29616 bài viết (0.00%)
0,00%
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết trên mục 32799 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
1 bài viết trên mục 404106 bài viết (0.00%)
0,00%