Các thống kê chung - Abakbakomug

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 ngày, 7 giờ và 6 phút.
Tổng bài viết:
31.133 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
31.132 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
31059 bài viết của thành viên 31133 bài viết (99.76%)
31059
share nice pictures
47 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.15%)
47
Schöne Bilder teilen
18 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.06%)
18
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.01%)
3
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.00%)
1
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.00%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.00%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.00%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.00%)
1
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết của thành viên 31133 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
31059 bài viết trên mục 588763 bài viết (5.28%)
5,28%
share nice pictures
47 bài viết trên mục 25658 bài viết (0.18%)
0,18%
Schöne Bilder teilen
18 bài viết trên mục 31097 bài viết (0.06%)
0,06%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 23005 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
1 bài viết trên mục 22738 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 23384 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 23637 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 23930 bài viết (0.00%)
0,00%
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết trên mục 26737 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
1 bài viết trên mục 329688 bài viết (0.00%)
0,00%