Các thống kê chung - caxacurf

Tổng thời gian vào diễn đàn:
18 giờ và 42 phút.
Tổng bài viết:
31.931 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
21.657 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
30987 bài viết của thành viên 31931 bài viết (97.04%)
30987
Schöne Bilder teilen
448 bài viết của thành viên 31931 bài viết (1.40%)
448
Neue Nachrichten der Woche
246 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.77%)
246
delicious food
104 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.33%)
104
Món ngon
81 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.25%)
81
share nice pictures
30 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.09%)
30
Hoạt động trợ giúp cá nhân
11 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.03%)
11
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
11 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.03%)
11
news of the week
10 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.03%)
10
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết của thành viên 31931 bài viết (0.01%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
30987 bài viết trên mục 915931 bài viết (3.38%)
3,38%
Schöne Bilder teilen
448 bài viết trên mục 38387 bài viết (1.17%)
1,17%
Neue Nachrichten der Woche
246 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.76%)
0,76%
delicious food
104 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.34%)
0,34%
Món ngon
81 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.28%)
0,28%
share nice pictures
30 bài viết trên mục 31270 bài viết (0.10%)
0,10%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
11 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
11 bài viết trên mục 28775 bài viết (0.04%)
0,04%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 27986 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 27921 bài viết (0.00%)
0,00%