Các thống kê chung - Sooglergy

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 59 phút.
Tổng bài viết:
9.078 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4.036 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
8389 bài viết của thành viên 9078 bài viết (92.41%)
8389
Schöne Bilder teilen
278 bài viết của thành viên 9078 bài viết (3.06%)
278
Neue Nachrichten der Woche
148 bài viết của thành viên 9078 bài viết (1.63%)
148
news of the week
86 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.95%)
86
Món ngon
74 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.82%)
74
delicious food
69 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.76%)
69
share nice pictures
19 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.21%)
19
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
7 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.08%)
7
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.04%)
4
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết của thành viên 9078 bài viết (0.04%)
4

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
8389 bài viết trên mục 915931 bài viết (0.92%)
0,92%
Schöne Bilder teilen
278 bài viết trên mục 38387 bài viết (0.72%)
0,72%
Neue Nachrichten der Woche
148 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.45%)
0,45%
Món ngon
74 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.25%)
0,25%
delicious food
69 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.23%)
0,23%
share nice pictures
19 bài viết trên mục 31270 bài viết (0.06%)
0,06%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
7 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.02%)
0,02%
news of the week
86 bài viết trên mục 402384 bài viết (0.02%)
0,02%
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết trên mục 27986 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết trên mục 28775 bài viết (0.01%)
0,01%