Các thống kê chung - WheetaMut

Tổng thời gian vào diễn đàn:
49 phút.
Tổng bài viết:
652 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
640 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
498 bài viết của thành viên 652 bài viết (76.38%)
498
Schöne Bilder teilen
57 bài viết của thành viên 652 bài viết (8.74%)
57
Neue Nachrichten der Woche
47 bài viết của thành viên 652 bài viết (7.21%)
47
Món ngon
22 bài viết của thành viên 652 bài viết (3.37%)
22
delicious food
19 bài viết của thành viên 652 bài viết (2.91%)
19
share nice pictures
5 bài viết của thành viên 652 bài viết (0.77%)
5
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 652 bài viết (0.31%)
2
news of the week
2 bài viết của thành viên 652 bài viết (0.31%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Schöne Bilder teilen
57 bài viết trên mục 38387 bài viết (0.15%)
0,15%
Neue Nachrichten der Woche
47 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.14%)
0,14%
Món ngon
22 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.07%)
0,07%
delicious food
19 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.06%)
0,06%
Leckere Speisen
498 bài viết trên mục 915931 bài viết (0.05%)
0,05%
share nice pictures
5 bài viết trên mục 31270 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.01%)
0,01%
news of the week
2 bài viết trên mục 402384 bài viết (0.00%)
0,00%