Các thống kê chung - viariurgy

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 18 phút.
Tổng bài viết:
9.108 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4.159 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
8426 bài viết của thành viên 9108 bài viết (92.51%)
8426
Schöne Bilder teilen
285 bài viết của thành viên 9108 bài viết (3.13%)
285
Neue Nachrichten der Woche
158 bài viết của thành viên 9108 bài viết (1.73%)
158
delicious food
94 bài viết của thành viên 9108 bài viết (1.03%)
94
news of the week
59 bài viết của thành viên 9108 bài viết (0.65%)
59
Món ngon
56 bài viết của thành viên 9108 bài viết (0.61%)
56
share nice pictures
20 bài viết của thành viên 9108 bài viết (0.22%)
20
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết của thành viên 9108 bài viết (0.04%)
4
Hoạt động trợ giúp cá nhân
3 bài viết của thành viên 9108 bài viết (0.03%)
3
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết của thành viên 9108 bài viết (0.02%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
8426 bài viết trên mục 915936 bài viết (0.92%)
0,92%
Schöne Bilder teilen
285 bài viết trên mục 38387 bài viết (0.74%)
0,74%
Neue Nachrichten der Woche
158 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.49%)
0,49%
delicious food
94 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.31%)
0,31%
Món ngon
56 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.19%)
0,19%
share nice pictures
20 bài viết trên mục 31270 bài viết (0.06%)
0,06%
news of the week
59 bài viết trên mục 402385 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
3 bài viết trên mục 28775 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 27986 bài viết (0.01%)
0,01%