Các thống kê chung - weamerreow

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 giờ và 35 phút.
Tổng bài viết:
12.313 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
9.367 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 2 bài viết (10%)
  2
 • 1 bài viết (5%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (10%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 2 bài viết (10%)
  8
 • 2 bài viết (10%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 2 bài viết (10%)
  12
 • 1 bài viết (5%)
  13
 • 2 bài viết (10%)
  14
 • 5 bài viết (24%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 1 bài viết (5%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 1 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
11791 bài viết của thành viên 12313 bài viết (95.76%)
11791
Schöne Bilder teilen
264 bài viết của thành viên 12313 bài viết (2.14%)
264
Neue Nachrichten der Woche
151 bài viết của thành viên 12313 bài viết (1.23%)
151
delicious food
57 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.46%)
57
Món ngon
23 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.19%)
23
share nice pictures
10 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.08%)
10
news of the week
6 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.05%)
6
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.03%)
4
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.02%)
3
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết của thành viên 12313 bài viết (0.02%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
11791 bài viết trên mục 588762 bài viết (2.00%)
2,00%
Schöne Bilder teilen
264 bài viết trên mục 31097 bài viết (0.85%)
0,85%
Neue Nachrichten der Woche
151 bài viết trên mục 26737 bài viết (0.56%)
0,56%
delicious food
57 bài viết trên mục 24690 bài viết (0.23%)
0,23%
Món ngon
23 bài viết trên mục 23930 bài viết (0.10%)
0,10%
share nice pictures
10 bài viết trên mục 25658 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết trên mục 23637 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết trên mục 23384 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 23115 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết trên mục 23005 bài viết (0.01%)
0,01%