Các thống kê chung - weamerreow

Tổng thời gian vào diễn đàn:
17 giờ và 23 phút.
Tổng bài viết:
24.691 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
19.210 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
24033 bài viết của thành viên 24691 bài viết (97.34%)
24033
Schöne Bilder teilen
331 bài viết của thành viên 24691 bài viết (1.34%)
331
Neue Nachrichten der Woche
171 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.69%)
171
delicious food
79 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.32%)
79
Món ngon
43 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.17%)
43
share nice pictures
12 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.05%)
12
news of the week
7 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.03%)
7
Hoạt động trợ giúp cá nhân
6 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.02%)
6
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.02%)
4
BÁO CÁO THU CHI
3 bài viết của thành viên 24691 bài viết (0.01%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
24033 bài viết trên mục 950581 bài viết (2.53%)
2,53%
Schöne Bilder teilen
331 bài viết trên mục 38728 bài viết (0.85%)
0,85%
Neue Nachrichten der Woche
171 bài viết trên mục 32800 bài viết (0.52%)
0,52%
delicious food
79 bài viết trên mục 30558 bài viết (0.26%)
0,26%
Món ngon
43 bài viết trên mục 29616 bài viết (0.15%)
0,15%
share nice pictures
12 bài viết trên mục 31499 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
6 bài viết trên mục 29001 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết trên mục 28640 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
3 bài viết trên mục 28231 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết trên mục 28163 bài viết (0.01%)
0,01%