Các thống kê chung - suewanasE

Tổng thời gian vào diễn đàn:
19 giờ và 42 phút.
Tổng bài viết:
24.257 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
18.863 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
23600 bài viết của thành viên 24257 bài viết (97.29%)
23600
Schöne Bilder teilen
318 bài viết của thành viên 24257 bài viết (1.31%)
318
Neue Nachrichten der Woche
159 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.66%)
159
delicious food
78 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.32%)
78
Món ngon
52 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.21%)
52
share nice pictures
13 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.05%)
13
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
10 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.04%)
10
news of the week
8 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.03%)
8
Hoạt động trợ giúp cá nhân
7 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.03%)
7
BÁO CÁO THU CHI
7 bài viết của thành viên 24257 bài viết (0.03%)
7

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
23600 bài viết trên mục 916137 bài viết (2.58%)
2,58%
Schöne Bilder teilen
318 bài viết trên mục 38387 bài viết (0.83%)
0,83%
Neue Nachrichten der Woche
159 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.49%)
0,49%
delicious food
78 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.26%)
0,26%
Món ngon
52 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.18%)
0,18%
share nice pictures
13 bài viết trên mục 31274 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
10 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.04%)
0,04%
BÁO CÁO THU CHI
7 bài viết trên mục 27987 bài viết (0.03%)
0,03%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
7 bài viết trên mục 28775 bài viết (0.02%)
0,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4 bài viết trên mục 27921 bài viết (0.01%)
0,01%