Các thống kê chung - loawProore

Tổng thời gian vào diễn đàn:
16 giờ và 37 phút.
Tổng bài viết:
21.842 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
16.900 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 12 bài viết (6%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 6 bài viết (3%)
  2
 • 7 bài viết (4%)
  3
 • 4 bài viết (2%)
  4
 • 12 bài viết (6%)
  5
 • 3 bài viết (2%)
  6
 • 1 bài viết (1%)
  7
 • 10 bài viết (5%)
  8
 • 6 bài viết (3%)
  9
 • 5 bài viết (3%)
  10
 • 4 bài viết (2%)
  11
 • 6 bài viết (3%)
  12
 • 2 bài viết (1%)
  13
 • 16 bài viết (9%)
  14
 • 7 bài viết (4%)
  15
 • 7 bài viết (4%)
  16
 • 10 bài viết (5%)
  17
 • 6 bài viết (3%)
  18
 • 10 bài viết (5%)
  19
 • 7 bài viết (4%)
  20
 • 20 bài viết (11%)
  21
 • 14 bài viết (7%)
  22
 • 12 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
21146 bài viết của thành viên 21842 bài viết (96.81%)
21146
Schöne Bilder teilen
332 bài viết của thành viên 21842 bài viết (1.52%)
332
Neue Nachrichten der Woche
175 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.80%)
175
delicious food
98 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.45%)
98
Món ngon
49 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.22%)
49
Hoạt động trợ giúp cá nhân
10 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.05%)
10
news of the week
10 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.05%)
10
share nice pictures
9 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.04%)
9
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.02%)
4
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết của thành viên 21842 bài viết (0.02%)
4

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
21146 bài viết trên mục 798108 bài viết (2.65%)
2,65%
Schöne Bilder teilen
332 bài viết trên mục 35802 bài viết (0.93%)
0,93%
Neue Nachrichten der Woche
175 bài viết trên mục 30284 bài viết (0.58%)
0,58%
delicious food
98 bài viết trên mục 28098 bài viết (0.35%)
0,35%
Món ngon
49 bài viết trên mục 27192 bài viết (0.18%)
0,18%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
10 bài viết trên mục 26593 bài viết (0.04%)
0,04%
share nice pictures
9 bài viết trên mục 29100 bài viết (0.03%)
0,03%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4 bài viết trên mục 25809 bài viết (0.02%)
0,02%
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết trên mục 25921 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết trên mục 26192 bài viết (0.02%)
0,02%