Các thống kê chung - loawProore

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 giờ và 9 phút.
Tổng bài viết:
5.143 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
3.849 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (3%)
  0
 • 4 bài viết (1%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 24 bài viết (6%)
  3
 • 22 bài viết (6%)
  4
 • 23 bài viết (6%)
  5
 • 19 bài viết (5%)
  6
 • 22 bài viết (6%)
  7
 • 10 bài viết (3%)
  8
 • 15 bài viết (4%)
  9
 • 11 bài viết (3%)
  10
 • 8 bài viết (2%)
  11
 • 15 bài viết (4%)
  12
 • 25 bài viết (6%)
  13
 • 11 bài viết (3%)
  14
 • 19 bài viết (5%)
  15
 • 15 bài viết (4%)
  16
 • 20 bài viết (5%)
  17
 • 17 bài viết (4%)
  18
 • 18 bài viết (5%)
  19
 • 25 bài viết (6%)
  20
 • 22 bài viết (6%)
  21
 • 21 bài viết (5%)
  22
 • 14 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
4845 bài viết của thành viên 5143 bài viết (94.21%)
4845
Schöne Bilder teilen
184 bài viết của thành viên 5143 bài viết (3.58%)
184
Neue Nachrichten der Woche
64 bài viết của thành viên 5143 bài viết (1.24%)
64
delicious food
28 bài viết của thành viên 5143 bài viết (0.54%)
28
Món ngon
14 bài viết của thành viên 5143 bài viết (0.27%)
14
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết của thành viên 5143 bài viết (0.08%)
4
news of the week
3 bài viết của thành viên 5143 bài viết (0.06%)
3
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 5143 bài viết (0.02%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
4845 bài viết trên mục 416364 bài viết (1.16%)
1,16%
Schöne Bilder teilen
184 bài viết trên mục 26238 bài viết (0.70%)
0,70%
Neue Nachrichten der Woche
64 bài viết trên mục 21349 bài viết (0.30%)
0,30%
delicious food
28 bài viết trên mục 20422 bài viết (0.14%)
0,14%
Món ngon
14 bài viết trên mục 19870 bài viết (0.07%)
0,07%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết trên mục 19833 bài viết (0.02%)
0,02%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 20817 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
3 bài viết trên mục 233252 bài viết (0.00%)
0,00%