Các thống kê chung - fuentern

Tổng thời gian vào diễn đàn:
17 giờ và 48 phút.
Tổng bài viết:
24.620 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
19.116 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
23941 bài viết của thành viên 24620 bài viết (97.24%)
23941
Schöne Bilder teilen
353 bài viết của thành viên 24620 bài viết (1.43%)
353
Neue Nachrichten der Woche
164 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.67%)
164
delicious food
83 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.34%)
83
Món ngon
43 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.17%)
43
share nice pictures
13 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.05%)
13
news of the week
8 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.03%)
8
Hoạt động trợ giúp cá nhân
7 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.03%)
7
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.02%)
4
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết của thành viên 24620 bài viết (0.01%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
23941 bài viết trên mục 950632 bài viết (2.52%)
2,52%
Schöne Bilder teilen
353 bài viết trên mục 38729 bài viết (0.91%)
0,91%
Neue Nachrichten der Woche
164 bài viết trên mục 32800 bài viết (0.50%)
0,50%
delicious food
83 bài viết trên mục 30558 bài viết (0.27%)
0,27%
Món ngon
43 bài viết trên mục 29616 bài viết (0.15%)
0,15%
share nice pictures
13 bài viết trên mục 31499 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
7 bài viết trên mục 29001 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết trên mục 28641 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 28232 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 28167 bài viết (0.00%)
0,00%