Các thống kê chung - fuentern

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 giờ và 53 phút.
Tổng bài viết:
12.350 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
9.390 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (3%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 2 bài viết (7%)
  5
 • 1 bài viết (3%)
  6
 • 3 bài viết (10%)
  7
 • 4 bài viết (14%)
  8
 • 1 bài viết (3%)
  9
 • 2 bài viết (7%)
  10
 • 3 bài viết (10%)
  11
 • 1 bài viết (3%)
  12
 • 1 bài viết (3%)
  13
 • 4 bài viết (14%)
  14
 • 1 bài viết (3%)
  15
 • 3 bài viết (10%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 1 bài viết (3%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 1 bài viết (3%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
11836 bài viết của thành viên 12350 bài viết (95.84%)
11836
Schöne Bilder teilen
261 bài viết của thành viên 12350 bài viết (2.11%)
261
Neue Nachrichten der Woche
145 bài viết của thành viên 12350 bài viết (1.17%)
145
delicious food
56 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.45%)
56
Món ngon
26 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.21%)
26
share nice pictures
10 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.08%)
10
Hoạt động trợ giúp cá nhân
5 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.04%)
5
news of the week
5 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.04%)
5
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.02%)
3
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết của thành viên 12350 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
11836 bài viết trên mục 588760 bài viết (2.01%)
2,01%
Schöne Bilder teilen
261 bài viết trên mục 31097 bài viết (0.84%)
0,84%
Neue Nachrichten der Woche
145 bài viết trên mục 26737 bài viết (0.54%)
0,54%
delicious food
56 bài viết trên mục 24690 bài viết (0.23%)
0,23%
Món ngon
26 bài viết trên mục 23930 bài viết (0.11%)
0,11%
share nice pictures
10 bài viết trên mục 25658 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
5 bài viết trên mục 23637 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết trên mục 23384 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 23115 bài viết (0.00%)
0,00%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 23005 bài viết (0.00%)
0,00%