Các thống kê chung - quogatty

Tổng thời gian vào diễn đàn:
17 giờ và 4 phút.
Tổng bài viết:
22.206 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
17.208 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (4%)
  0
 • 11 bài viết (4%)
  1
 • 12 bài viết (4%)
  2
 • 13 bài viết (4%)
  3
 • 15 bài viết (5%)
  4
 • 7 bài viết (2%)
  5
 • 12 bài viết (4%)
  6
 • 15 bài viết (5%)
  7
 • 9 bài viết (3%)
  8
 • 11 bài viết (4%)
  9
 • 17 bài viết (6%)
  10
 • 11 bài viết (4%)
  11
 • 12 bài viết (4%)
  12
 • 19 bài viết (6%)
  13
 • 19 bài viết (6%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 6 bài viết (2%)
  16
 • 15 bài viết (5%)
  17
 • 16 bài viết (5%)
  18
 • 16 bài viết (5%)
  19
 • 11 bài viết (4%)
  20
 • 17 bài viết (6%)
  21
 • 18 bài viết (6%)
  22
 • 8 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
21546 bài viết của thành viên 22206 bài viết (97.03%)
21546
Schöne Bilder teilen
331 bài viết của thành viên 22206 bài viết (1.49%)
331
Neue Nachrichten der Woche
181 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.82%)
181
delicious food
68 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.31%)
68
Món ngon
42 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.19%)
42
share nice pictures
12 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.05%)
12
Hoạt động trợ giúp cá nhân
8 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.04%)
8
news of the week
7 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.03%)
7
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
7 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.03%)
7
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 22206 bài viết (0.01%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
21546 bài viết trên mục 806879 bài viết (2.67%)
2,67%
Schöne Bilder teilen
331 bài viết trên mục 36433 bài viết (0.91%)
0,91%
Neue Nachrichten der Woche
181 bài viết trên mục 30803 bài viết (0.59%)
0,59%
delicious food
68 bài viết trên mục 28666 bài viết (0.24%)
0,24%
Món ngon
42 bài viết trên mục 27733 bài viết (0.15%)
0,15%
share nice pictures
12 bài viết trên mục 29670 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
8 bài viết trên mục 27202 bài viết (0.03%)
0,03%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
7 bài viết trên mục 26800 bài viết (0.03%)
0,03%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 26347 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết trên mục 31009 bài viết (0.00%)
0,00%