Các thống kê chung - quogatty

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 giờ và 9 phút.
Tổng bài viết:
5.088 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
3.783 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 11 bài viết (3%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 16 bài viết (4%)
  3
 • 30 bài viết (7%)
  4
 • 21 bài viết (5%)
  5
 • 24 bài viết (6%)
  6
 • 19 bài viết (5%)
  7
 • 13 bài viết (3%)
  8
 • 14 bài viết (3%)
  9
 • 8 bài viết (2%)
  10
 • 9 bài viết (2%)
  11
 • 21 bài viết (5%)
  12
 • 24 bài viết (6%)
  13
 • 14 bài viết (3%)
  14
 • 22 bài viết (5%)
  15
 • 16 bài viết (4%)
  16
 • 23 bài viết (6%)
  17
 • 14 bài viết (3%)
  18
 • 28 bài viết (7%)
  19
 • 18 bài viết (4%)
  20
 • 24 bài viết (6%)
  21
 • 21 bài viết (5%)
  22
 • 14 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
4794 bài viết của thành viên 5088 bài viết (94.22%)
4794
Schöne Bilder teilen
200 bài viết của thành viên 5088 bài viết (3.93%)
200
Neue Nachrichten der Woche
59 bài viết của thành viên 5088 bài viết (1.16%)
59
delicious food
16 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.31%)
16
Món ngon
6 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.12%)
6
share nice pictures
5 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.10%)
5
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.06%)
3
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.04%)
2
news of the week
1 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.02%)
1
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 5088 bài viết (0.02%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
4794 bài viết trên mục 416380 bài viết (1.15%)
1,15%
Schöne Bilder teilen
200 bài viết trên mục 26238 bài viết (0.76%)
0,76%
Neue Nachrichten der Woche
59 bài viết trên mục 21349 bài viết (0.28%)
0,28%
delicious food
16 bài viết trên mục 20422 bài viết (0.08%)
0,08%
Món ngon
6 bài viết trên mục 19870 bài viết (0.03%)
0,03%
share nice pictures
5 bài viết trên mục 20818 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết trên mục 19620 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết trên mục 19833 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 19340 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết trên mục 22945 bài viết (0.00%)
0,00%