Các thống kê chung - Parttrown

Tổng thời gian vào diễn đàn:
17 giờ và 56 phút.
Tổng bài viết:
22.139 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
17.201 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 19 bài viết (7%)
  0
 • 9 bài viết (3%)
  1
 • 7 bài viết (2%)
  2
 • 19 bài viết (7%)
  3
 • 15 bài viết (5%)
  4
 • 10 bài viết (3%)
  5
 • 17 bài viết (6%)
  6
 • 17 bài viết (6%)
  7
 • 11 bài viết (4%)
  8
 • 8 bài viết (3%)
  9
 • 13 bài viết (4%)
  10
 • 9 bài viết (3%)
  11
 • 11 bài viết (4%)
  12
 • 15 bài viết (5%)
  13
 • 16 bài viết (5%)
  14
 • 3 bài viết (1%)
  15
 • 6 bài viết (2%)
  16
 • 12 bài viết (4%)
  17
 • 17 bài viết (6%)
  18
 • 11 bài viết (4%)
  19
 • 10 bài viết (3%)
  20
 • 15 bài viết (5%)
  21
 • 13 bài viết (4%)
  22
 • 8 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
21431 bài viết của thành viên 22139 bài viết (96.80%)
21431
Schöne Bilder teilen
333 bài viết của thành viên 22139 bài viết (1.50%)
333
Neue Nachrichten der Woche
187 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.84%)
187
delicious food
86 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.39%)
86
Món ngon
62 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.28%)
62
share nice pictures
15 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.07%)
15
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
7 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.03%)
7
Hoạt động trợ giúp cá nhân
6 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.03%)
6
news of the week
6 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.03%)
6
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 22139 bài viết (0.01%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
21431 bài viết trên mục 806886 bài viết (2.66%)
2,66%
Schöne Bilder teilen
333 bài viết trên mục 36433 bài viết (0.91%)
0,91%
Neue Nachrichten der Woche
187 bài viết trên mục 30804 bài viết (0.61%)
0,61%
delicious food
86 bài viết trên mục 28667 bài viết (0.30%)
0,30%
Món ngon
62 bài viết trên mục 27734 bài viết (0.22%)
0,22%
share nice pictures
15 bài viết trên mục 29672 bài viết (0.05%)
0,05%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
7 bài viết trên mục 26800 bài viết (0.03%)
0,03%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
6 bài viết trên mục 27202 bài viết (0.02%)
0,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 26348 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 26433 bài viết (0.01%)
0,01%