Các thống kê chung - Parttrown

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 giờ và 54 phút.
Tổng bài viết:
5.047 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
3.795 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (3%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 11 bài viết (3%)
  3
 • 31 bài viết (8%)
  4
 • 21 bài viết (5%)
  5
 • 27 bài viết (7%)
  6
 • 15 bài viết (4%)
  7
 • 18 bài viết (4%)
  8
 • 10 bài viết (2%)
  9
 • 14 bài viết (3%)
  10
 • 9 bài viết (2%)
  11
 • 16 bài viết (4%)
  12
 • 25 bài viết (6%)
  13
 • 16 bài viết (4%)
  14
 • 23 bài viết (6%)
  15
 • 13 bài viết (3%)
  16
 • 30 bài viết (7%)
  17
 • 9 bài viết (2%)
  18
 • 26 bài viết (6%)
  19
 • 18 bài viết (4%)
  20
 • 26 bài viết (6%)
  21
 • 24 bài viết (6%)
  22
 • 13 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
4764 bài viết của thành viên 5047 bài viết (94.39%)
4764
Schöne Bilder teilen
183 bài viết của thành viên 5047 bài viết (3.63%)
183
Neue Nachrichten der Woche
56 bài viết của thành viên 5047 bài viết (1.11%)
56
delicious food
21 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.42%)
21
Món ngon
13 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.26%)
13
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.04%)
2
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.04%)
2
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.04%)
2
news of the week
2 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.04%)
2
Đọc báo dùm bạn
1 bài viết của thành viên 5047 bài viết (0.02%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
4764 bài viết trên mục 416378 bài viết (1.14%)
1,14%
Schöne Bilder teilen
183 bài viết trên mục 26238 bài viết (0.70%)
0,70%
Neue Nachrichten der Woche
56 bài viết trên mục 21349 bài viết (0.26%)
0,26%
delicious food
21 bài viết trên mục 20422 bài viết (0.10%)
0,10%
Món ngon
13 bài viết trên mục 19870 bài viết (0.07%)
0,07%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
2 bài viết trên mục 19340 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 19620 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết trên mục 19833 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc báo dùm bạn
1 bài viết trên mục 18837 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 20818 bài viết (0.00%)
0,00%