Các thống kê chung - excalcolezl

Tổng thời gian vào diễn đàn:
15 giờ và 12 phút.
Tổng bài viết:
8.203 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
8.015 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
7995 bài viết của thành viên 8203 bài viết (97.46%)
7995
Schöne Bilder teilen
100 bài viết của thành viên 8203 bài viết (1.22%)
100
Neue Nachrichten der Woche
50 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.61%)
50
delicious food
39 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.48%)
39
Món ngon
9 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.11%)
9
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.04%)
3
share nice pictures
3 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.04%)
3
news of the week
3 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.04%)
3
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết của thành viên 8203 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
7995 bài viết trên mục 915936 bài viết (0.87%)
0,87%
Schöne Bilder teilen
100 bài viết trên mục 38387 bài viết (0.26%)
0,26%
Neue Nachrichten der Woche
50 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.15%)
0,15%
delicious food
39 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.13%)
0,13%
Món ngon
9 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.03%)
0,03%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
3 bài viết trên mục 31270 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 27986 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
3 bài viết trên mục 402385 bài viết (0.00%)
0,00%