Các thống kê chung - excalcoleyu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 giờ và 53 phút.
Tổng bài viết:
4.126 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
3.985 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (20%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 2 bài viết (40%)
  14
 • 1 bài viết (20%)
  15
 • 1 bài viết (20%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
3962 bài viết của thành viên 4126 bài viết (96.03%)
3962
Schöne Bilder teilen
80 bài viết của thành viên 4126 bài viết (1.94%)
80
Neue Nachrichten der Woche
54 bài viết của thành viên 4126 bài viết (1.31%)
54
delicious food
15 bài viết của thành viên 4126 bài viết (0.36%)
15
Món ngon
7 bài viết của thành viên 4126 bài viết (0.17%)
7
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết của thành viên 4126 bài viết (0.07%)
3
share nice pictures
2 bài viết của thành viên 4126 bài viết (0.05%)
2
news of the week
2 bài viết của thành viên 4126 bài viết (0.05%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 4126 bài viết (0.02%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
3962 bài viết trên mục 588760 bài viết (0.67%)
0,67%
Schöne Bilder teilen
80 bài viết trên mục 31097 bài viết (0.26%)
0,26%
Neue Nachrichten der Woche
54 bài viết trên mục 26737 bài viết (0.20%)
0,20%
delicious food
15 bài viết trên mục 24690 bài viết (0.06%)
0,06%
Món ngon
7 bài viết trên mục 23930 bài viết (0.03%)
0,03%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
3 bài viết trên mục 23384 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
2 bài viết trên mục 25658 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 23637 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
2 bài viết trên mục 329687 bài viết (0.00%)
0,00%