Các thống kê chung - excalcoleyu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
15 giờ và 7 phút.
Tổng bài viết:
8.310 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
8.111 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
8087 bài viết của thành viên 8310 bài viết (97.32%)
8087
Schöne Bilder teilen
108 bài viết của thành viên 8310 bài viết (1.30%)
108
Neue Nachrichten der Woche
58 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.70%)
58
delicious food
27 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.32%)
27
Món ngon
15 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.18%)
15
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
6 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.07%)
6
share nice pictures
4 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.05%)
4
news of the week
2 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.02%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.02%)
2
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 8310 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
8087 bài viết trên mục 950494 bài viết (0.85%)
0,85%
Schöne Bilder teilen
108 bài viết trên mục 38726 bài viết (0.28%)
0,28%
Neue Nachrichten der Woche
58 bài viết trên mục 32799 bài viết (0.18%)
0,18%
delicious food
27 bài viết trên mục 30558 bài viết (0.09%)
0,09%
Món ngon
15 bài viết trên mục 29616 bài viết (0.05%)
0,05%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
6 bài viết trên mục 28640 bài viết (0.02%)
0,02%
share nice pictures
4 bài viết trên mục 31499 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết trên mục 28996 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 28163 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
2 bài viết trên mục 404106 bài viết (0.00%)
0,00%