Các thống kê chung - WilliamSnody

Tổng thời gian vào diễn đàn:
37 phút.
Tổng bài viết:
19.507 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
19.477 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
19484 bài viết của thành viên 19507 bài viết (99.88%)
19484
Schöne Bilder teilen
20 bài viết của thành viên 19507 bài viết (0.10%)
20
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 19507 bài viết (0.01%)
2
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết của thành viên 19507 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
19484 bài viết trên mục 808935 bài viết (2.41%)
2,41%
Schöne Bilder teilen
20 bài viết trên mục 36543 bài viết (0.05%)
0,05%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 30904 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết trên mục 31130 bài viết (0.00%)
0,00%