Các thống kê chung - WilliamSnody

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 phút.
Tổng bài viết:
9.024 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
8.998 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 10 bài viết (4%)
  0
 • 9 bài viết (3%)
  1
 • 11 bài viết (4%)
  2
 • 9 bài viết (3%)
  3
 • 8 bài viết (3%)
  4
 • 26 bài viết (10%)
  5
 • 34 bài viết (13%)
  6
 • 19 bài viết (7%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 5 bài viết (2%)
  10
 • 31 bài viết (12%)
  11
 • 16 bài viết (6%)
  12
 • 10 bài viết (4%)
  13
 • 8 bài viết (3%)
  14
 • 8 bài viết (3%)
  15
 • 10 bài viết (4%)
  16
 • 8 bài viết (3%)
  17
 • 8 bài viết (3%)
  18
 • 11 bài viết (4%)
  19
 • 1 bài viết (0%)
  20
 • 11 bài viết (4%)
  21
 • 2 bài viết (1%)
  22
 • 10 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
9018 bài viết của thành viên 9024 bài viết (99.93%)
9018
Schöne Bilder teilen
5 bài viết của thành viên 9024 bài viết (0.06%)
5
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết của thành viên 9024 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
9018 bài viết trên mục 160352 bài viết (5.62%)
5,62%
Schöne Bilder teilen
5 bài viết trên mục 17816 bài viết (0.03%)
0,03%
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết trên mục 17587 bài viết (0.01%)
0,01%