Các thống kê chung - WilliamSnody

Tổng thời gian vào diễn đàn:
14 phút.
Tổng bài viết:
16.547 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
16.517 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 5 bài viết (2%)
  0
 • 2 bài viết (1%)
  1
 • 3 bài viết (1%)
  2
 • 14 bài viết (6%)
  3
 • 14 bài viết (6%)
  4
 • 10 bài viết (4%)
  5
 • 16 bài viết (7%)
  6
 • 28 bài viết (12%)
  7
 • 25 bài viết (11%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 13 bài viết (6%)
  14
 • 6 bài viết (3%)
  15
 • 16 bài viết (7%)
  16
 • 17 bài viết (7%)
  17
 • 17 bài viết (7%)
  18
 • 18 bài viết (8%)
  19
 • 19 bài viết (8%)
  20
 • 2 bài viết (1%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 3 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
16526 bài viết của thành viên 16547 bài viết (99.87%)
16526
Schöne Bilder teilen
19 bài viết của thành viên 16547 bài viết (0.11%)
19
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết của thành viên 16547 bài viết (0.01%)
1
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết của thành viên 16547 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
16526 bài viết trên mục 411818 bài viết (4.01%)
4,01%
Schöne Bilder teilen
19 bài viết trên mục 26172 bài viết (0.07%)
0,07%
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết trên mục 21276 bài viết (0.00%)
0,00%
Đọc và suy ngẫm
1 bài viết trên mục 22933 bài viết (0.00%)
0,00%