Các thống kê chung - nuawVads

Tổng thời gian vào diễn đàn:
3 giờ và 1 phút.
Tổng bài viết:
8.141 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5.382 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (5%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 3 bài viết (16%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 3 bài viết (16%)
  9
 • 4 bài viết (21%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 4 bài viết (21%)
  13
 • 3 bài viết (16%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 1 bài viết (5%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
7754 bài viết của thành viên 8141 bài viết (95.25%)
7754
Schöne Bilder teilen
180 bài viết của thành viên 8141 bài viết (2.21%)
180
Neue Nachrichten der Woche
111 bài viết của thành viên 8141 bài viết (1.36%)
111
delicious food
49 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.60%)
49
Món ngon
19 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.23%)
19
share nice pictures
15 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.18%)
15
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.05%)
4
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.04%)
3
news of the week
3 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.04%)
3
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết của thành viên 8141 bài viết (0.02%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
7754 bài viết trên mục 588760 bài viết (1.32%)
1,32%
Schöne Bilder teilen
180 bài viết trên mục 31097 bài viết (0.58%)
0,58%
Neue Nachrichten der Woche
111 bài viết trên mục 26737 bài viết (0.42%)
0,42%
delicious food
49 bài viết trên mục 24690 bài viết (0.20%)
0,20%
Món ngon
19 bài viết trên mục 23930 bài viết (0.08%)
0,08%
share nice pictures
15 bài viết trên mục 25658 bài viết (0.06%)
0,06%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết trên mục 23637 bài viết (0.02%)
0,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 23005 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 23115 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 23384 bài viết (0.00%)
0,00%