Các thống kê chung - nuawVads

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 giờ và 41 phút.
Tổng bài viết:
16.180 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
10.981 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
15680 bài viết của thành viên 16180 bài viết (96.91%)
15680
Schöne Bilder teilen
234 bài viết của thành viên 16180 bài viết (1.45%)
234
Neue Nachrichten der Woche
123 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.76%)
123
delicious food
77 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.48%)
77
Món ngon
29 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.18%)
29
share nice pictures
18 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.11%)
18
Hoạt động trợ giúp cá nhân
6 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.04%)
6
news of the week
6 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.04%)
6
BÁO CÁO THU CHI
3 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.02%)
3
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 16180 bài viết (0.02%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
15680 bài viết trên mục 950724 bài viết (1.65%)
1,65%
Schöne Bilder teilen
234 bài viết trên mục 38732 bài viết (0.60%)
0,60%
Neue Nachrichten der Woche
123 bài viết trên mục 32800 bài viết (0.38%)
0,38%
delicious food
77 bài viết trên mục 30559 bài viết (0.25%)
0,25%
Món ngon
29 bài viết trên mục 29616 bài viết (0.10%)
0,10%
share nice pictures
18 bài viết trên mục 31499 bài viết (0.06%)
0,06%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
6 bài viết trên mục 29002 bài viết (0.02%)
0,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 28168 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
3 bài viết trên mục 28233 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 28641 bài viết (0.00%)
0,00%