Các thống kê chung - StefanieNe

Tổng thời gian vào diễn đàn:
19 giờ và 51 phút.
Tổng bài viết:
756 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
737 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
95 bài viết của thành viên 756 bài viết (12.57%)
95
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
59 bài viết của thành viên 756 bài viết (7.80%)
59
Món ngon
55 bài viết của thành viên 756 bài viết (7.28%)
55
Món ngon
53 bài viết của thành viên 756 bài viết (7.01%)
53
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
50 bài viết của thành viên 756 bài viết (6.61%)
50
Hoạt động trợ giúp cá nhân
49 bài viết của thành viên 756 bài viết (6.48%)
49
Đọc báo dùm bạn
49 bài viết của thành viên 756 bài viết (6.48%)
49
Neue Nachrichten der Woche
48 bài viết của thành viên 756 bài viết (6.35%)
48
news of the week
46 bài viết của thành viên 756 bài viết (6.08%)
46
BÁO CÁO THU CHI
46 bài viết của thành viên 756 bài viết (6.08%)
46

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hoạt động trợ giúp cộng đồng
59 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.21%)
0,21%
Món ngon
55 bài viết trên mục 27642 bài viết (0.20%)
0,20%
Món ngon
53 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.18%)
0,18%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
50 bài viết trên mục 27921 bài viết (0.18%)
0,18%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
49 bài viết trên mục 28775 bài viết (0.17%)
0,17%
BÁO CÁO THU CHI
46 bài viết trên mục 27986 bài viết (0.16%)
0,16%
Chia sẻ ảnh đẹp
43 bài viết trên mục 27045 bài viết (0.16%)
0,16%
Đọc báo dùm bạn
49 bài viết trên mục 32247 bài viết (0.15%)
0,15%
delicious food
46 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.15%)
0,15%
Neue Nachrichten der Woche
48 bài viết trên mục 32541 bài viết (0.15%)
0,15%