Các thống kê chung - Glenntus

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 phút.
Tổng bài viết:
944 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
380 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
928 bài viết của thành viên 944 bài viết (98.31%)
928
Đọc và suy ngẫm
3 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.32%)
3
delicious food
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
Schöne Bilder teilen
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết của thành viên 944 bài viết (0.11%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
928 bài viết trên mục 916047 bài viết (0.10%)
0,10%
Đọc và suy ngẫm
3 bài viết trên mục 32774 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 27045 bài viết (0.00%)
0,00%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 27921 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 27642 bài viết (0.00%)
0,00%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 27987 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 28775 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 28434 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29392 bài viết (0.00%)
0,00%
delicious food
1 bài viết trên mục 30334 bài viết (0.00%)
0,00%