Các thống kê chung - Lestxfq14cerUnmag

Tổng thời gian vào diễn đàn:
37 ngày, 13 giờ và 29 phút.
Tổng bài viết:
76.841 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
76.837 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (7%)
  0
 • 34 bài viết (19%)
  1
 • 13 bài viết (7%)
  2
 • 13 bài viết (7%)
  3
 • 13 bài viết (7%)
  4
 • 27 bài viết (15%)
  5
 • 13 bài viết (7%)
  6
 • 14 bài viết (8%)
  7
 • 14 bài viết (8%)
  8
 • 13 bài viết (7%)
  9
 • 5 bài viết (3%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 6 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
9571 bài viết của thành viên 76841 bài viết (12.46%)
9571
Đọc và suy ngẫm
5786 bài viết của thành viên 76841 bài viết (7.53%)
5786
Neue Nachrichten der Woche
5129 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.67%)
5129
Món ngon
4838 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.30%)
4838
news of the week
4815 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.27%)
4815
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4800 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.25%)
4800
share nice pictures
4797 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.24%)
4797
delicious food
4781 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.22%)
4781
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4685 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.10%)
4685
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4657 bài viết của thành viên 76841 bài viết (6.06%)
4657

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc và suy ngẫm
5786 bài viết trên mục 32744 bài viết (17.67%)
17,67%
Món ngon
4635 bài viết trên mục 27613 bài viết (16.79%)
16,79%
Chia sẻ ảnh đẹp
4527 bài viết trên mục 27016 bài viết (16.76%)
16,76%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4657 bài viết trên mục 27891 bài viết (16.70%)
16,70%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4800 bài viết trên mục 28748 bài viết (16.70%)
16,70%
BÁO CÁO THU CHI
4639 bài viết trên mục 27955 bài viết (16.59%)
16,59%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4685 bài viết trên mục 28409 bài viết (16.49%)
16,49%
Món ngon
4838 bài viết trên mục 29353 bài viết (16.48%)
16,48%
delicious food
4781 bài viết trên mục 30301 bài viết (15.78%)
15,78%
Neue Nachrichten der Woche
5129 bài viết trên mục 32508 bài viết (15.78%)
15,78%