Các thống kê chung - TomasSiz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 13 phút.
Tổng bài viết:
7.278 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
7.224 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 12 bài viết (5%)
  0
 • 8 bài viết (3%)
  1
 • 8 bài viết (3%)
  2
 • 10 bài viết (4%)
  3
 • 11 bài viết (4%)
  4
 • 16 bài viết (6%)
  5
 • 18 bài viết (7%)
  6
 • 10 bài viết (4%)
  7
 • 8 bài viết (3%)
  8
 • 8 bài viết (3%)
  9
 • 7 bài viết (3%)
  10
 • 9 bài viết (4%)
  11
 • 12 bài viết (5%)
  12
 • 10 bài viết (4%)
  13
 • 10 bài viết (4%)
  14
 • 12 bài viết (5%)
  15
 • 8 bài viết (3%)
  16
 • 10 bài viết (4%)
  17
 • 12 bài viết (5%)
  18
 • 9 bài viết (4%)
  19
 • 10 bài viết (4%)
  20
 • 9 bài viết (4%)
  21
 • 10 bài viết (4%)
  22
 • 10 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
6744 bài viết của thành viên 7278 bài viết (92.66%)
6744
Schöne Bilder teilen
52 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.71%)
52
Đọc và suy ngẫm
40 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.55%)
40
Neue Nachrichten der Woche
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37
Hoạt động trợ giúp cá nhân
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37
Món ngon
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37
Đọc báo dùm bạn
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37
delicious food
37 bài viết của thành viên 7278 bài viết (0.51%)
37

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
6744 bài viết trên mục 160406 bài viết (4.20%)
4,20%
Schöne Bilder teilen
52 bài viết trên mục 17820 bài viết (0.29%)
0,29%
Đọc báo dùm bạn
37 bài viết trên mục 13604 bài viết (0.27%)
0,27%
Món ngon
37 bài viết trên mục 13819 bài viết (0.27%)
0,27%
Chia sẻ ảnh đẹp
36 bài viết trên mục 13497 bài viết (0.27%)
0,27%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
37 bài viết trên mục 13955 bài viết (0.27%)
0,27%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
37 bài viết trên mục 14227 bài viết (0.26%)
0,26%
Món ngon
37 bài viết trên mục 14318 bài viết (0.26%)
0,26%
share nice pictures
37 bài viết trên mục 14375 bài viết (0.26%)
0,26%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
37 bài viết trên mục 14460 bài viết (0.26%)
0,26%