Các thống kê chung - TomasSiz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 17 phút.
Tổng bài viết:
11.554 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11.499 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
11019 bài viết của thành viên 11554 bài viết (95.37%)
11019
Schöne Bilder teilen
52 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.45%)
52
Đọc và suy ngẫm
40 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.35%)
40
share nice pictures
38 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.33%)
38
Neue Nachrichten der Woche
37 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.32%)
37
Hoạt động trợ giúp cá nhân
37 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.32%)
37
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
37 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.32%)
37
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
37 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.32%)
37
Món ngon
37 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.32%)
37
Đọc báo dùm bạn
37 bài viết của thành viên 11554 bài viết (0.32%)
37

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
11019 bài viết trên mục 808858 bài viết (1.36%)
1,36%
Schöne Bilder teilen
52 bài viết trên mục 36543 bài viết (0.14%)
0,14%
Món ngon
37 bài viết trên mục 26165 bài viết (0.14%)
0,14%
Chia sẻ ảnh đẹp
36 bài viết trên mục 25571 bài viết (0.14%)
0,14%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
37 bài viết trên mục 26442 bài viết (0.14%)
0,14%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
37 bài viết trên mục 26917 bài viết (0.14%)
0,14%
BÁO CÁO THU CHI
36 bài viết trên mục 26532 bài viết (0.14%)
0,14%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
37 bài viết trên mục 27316 bài viết (0.14%)
0,14%
Món ngon
37 bài viết trên mục 27852 bài viết (0.13%)
0,13%
delicious food
37 bài viết trên mục 28768 bài viết (0.13%)
0,13%