Các thống kê chung - capedbug

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 46 phút.
Tổng bài viết:
369 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
365 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 2 bài viết (18%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (18%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 2 bài viết (18%)
  9
 • 1 bài viết (9%)
  10
 • 1 bài viết (9%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 2 bài viết (18%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 1 bài viết (9%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
174 bài viết của thành viên 369 bài viết (47.15%)
174
Đọc báo dùm bạn
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
Chia sẻ ảnh đẹp
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
Đọc và suy ngẫm
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
delicious food
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
Món ngon
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
share nice pictures
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
news of the week
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
Schöne Bilder teilen
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14
Neue Nachrichten der Woche
14 bài viết của thành viên 369 bài viết (3.79%)
14

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Chia sẻ ảnh đẹp
14 bài viết trên mục 14068 bài viết (0.10%)
0,10%
Đọc báo dùm bạn
14 bài viết trên mục 14174 bài viết (0.10%)
0,10%
Món ngon
14 bài viết trên mục 14406 bài viết (0.10%)
0,10%
BÁO CÁO THU CHI
14 bài viết trên mục 14707 bài viết (0.10%)
0,10%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
14 bài viết trên mục 14858 bài viết (0.09%)
0,09%
Món ngon
14 bài viết trên mục 14896 bài viết (0.09%)
0,09%
share nice pictures
14 bài viết trên mục 14979 bài viết (0.09%)
0,09%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
14 bài viết trên mục 15059 bài viết (0.09%)
0,09%
delicious food
14 bài viết trên mục 15282 bài viết (0.09%)
0,09%
Neue Nachrichten der Woche
14 bài viết trên mục 15651 bài viết (0.09%)
0,09%