Các thống kê chung - varent

Tổng thời gian vào diễn đàn:
19 ngày, 4 giờ và 26 phút.
Tổng bài viết:
20.663 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
9895 bài viết của thành viên 20663 bài viết (47.89%)
9895
news of the week
4627 bài viết của thành viên 20663 bài viết (22.39%)
4627
Đọc báo dùm bạn
1151 bài viết của thành viên 20663 bài viết (5.57%)
1151
Neue Nachrichten der Woche
494 bài viết của thành viên 20663 bài viết (2.39%)
494
Đọc và suy ngẫm
485 bài viết của thành viên 20663 bài viết (2.35%)
485
Schöne Bilder teilen
444 bài viết của thành viên 20663 bài viết (2.15%)
444
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
421 bài viết của thành viên 20663 bài viết (2.04%)
421
delicious food
409 bài viết của thành viên 20663 bài viết (1.98%)
409
Hoạt động trợ giúp cá nhân
400 bài viết của thành viên 20663 bài viết (1.94%)
400
Món ngon
400 bài viết của thành viên 20663 bài viết (1.94%)
400

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
1151 bài viết trên mục 32194 bài viết (3.58%)
3,58%
Neue Nachrichten der Woche
494 bài viết trên mục 32508 bài viết (1.52%)
1,52%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
421 bài viết trên mục 28409 bài viết (1.48%)
1,48%
Đọc và suy ngẫm
485 bài viết trên mục 32745 bài viết (1.48%)
1,48%
Món ngon
400 bài viết trên mục 27614 bài viết (1.45%)
1,45%
Chia sẻ ảnh đẹp
382 bài viết trên mục 27016 bài viết (1.41%)
1,41%
BÁO CÁO THU CHI
393 bài viết trên mục 27955 bài viết (1.41%)
1,41%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
400 bài viết trên mục 28748 bài viết (1.39%)
1,39%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
382 bài viết trên mục 27892 bài viết (1.37%)
1,37%
delicious food
409 bài viết trên mục 30301 bài viết (1.35%)
1,35%