Các thống kê chung - FranciscoE

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 giờ và 33 phút.
Tổng bài viết:
101 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
94 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
13 bài viết của thành viên 101 bài viết (12.87%)
13
Leckere Speisen
11 bài viết của thành viên 101 bài viết (10.89%)
11
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
10 bài viết của thành viên 101 bài viết (9.90%)
10
Neue Nachrichten der Woche
9 bài viết của thành viên 101 bài viết (8.91%)
9
BÁO CÁO THU CHI
8 bài viết của thành viên 101 bài viết (7.92%)
8
Schöne Bilder teilen
7 bài viết của thành viên 101 bài viết (6.93%)
7
delicious food
7 bài viết của thành viên 101 bài viết (6.93%)
7
Chia sẻ ảnh đẹp
7 bài viết của thành viên 101 bài viết (6.93%)
7
news of the week
6 bài viết của thành viên 101 bài viết (5.94%)
6
Món ngon
6 bài viết của thành viên 101 bài viết (5.94%)
6

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
13 bài viết trên mục 34132 bài viết (0.04%)
0,04%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
10 bài viết trên mục 29439 bài viết (0.03%)
0,03%
BÁO CÁO THU CHI
8 bài viết trên mục 28951 bài viết (0.03%)
0,03%
Neue Nachrichten der Woche
9 bài viết trên mục 33718 bài viết (0.03%)
0,03%
Chia sẻ ảnh đẹp
7 bài viết trên mục 28086 bài viết (0.02%)
0,02%
delicious food
7 bài viết trên mục 31310 bài viết (0.02%)
0,02%
Món ngon
6 bài viết trên mục 28650 bài viết (0.02%)
0,02%
Schöne Bilder teilen
7 bài viết trên mục 39711 bài viết (0.02%)
0,02%
share nice pictures
5 bài viết trên mục 32271 bài viết (0.02%)
0,02%
Đọc và suy ngẫm
4 bài viết trên mục 33956 bài viết (0.01%)
0,01%