Các thống kê chung - ArlenFord

Tổng thời gian vào diễn đàn:
18 phút.
Tổng bài viết:
1.831 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1.829 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 4 bài viết (5%)
  0
 • 3 bài viết (4%)
  1
 • 2 bài viết (3%)
  2
 • 3 bài viết (4%)
  3
 • 3 bài viết (4%)
  4
 • 3 bài viết (4%)
  5
 • 3 bài viết (4%)
  6
 • 4 bài viết (5%)
  7
 • 3 bài viết (4%)
  8
 • 2 bài viết (3%)
  9
 • 5 bài viết (7%)
  10
 • 5 bài viết (7%)
  11
 • 3 bài viết (4%)
  12
 • 3 bài viết (4%)
  13
 • 3 bài viết (4%)
  14
 • 3 bài viết (4%)
  15
 • 3 bài viết (4%)
  16
 • 3 bài viết (4%)
  17
 • 3 bài viết (4%)
  18
 • 2 bài viết (3%)
  19
 • 3 bài viết (4%)
  20
 • 3 bài viết (4%)
  21
 • 3 bài viết (4%)
  22
 • 2 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
1827 bài viết của thành viên 1831 bài viết (99.78%)
1827
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 1831 bài viết (0.11%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 1831 bài viết (0.05%)
1
Schöne Bilder teilen
1 bài viết của thành viên 1831 bài viết (0.05%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
1827 bài viết trên mục 226284 bài viết (0.81%)
0,81%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 15651 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 15059 bài viết (0.01%)
0,01%
Schöne Bilder teilen
1 bài viết trên mục 18441 bài viết (0.01%)
0,01%