Các thống kê chung - AmAnsnxnz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 ngày, 3 giờ và 2 phút.
Tổng bài viết:
16.310 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
15.993 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (11%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (11%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (11%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (11%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 1 bài viết (11%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 1 bài viết (11%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 1 bài viết (11%)
  14
 • 1 bài viết (11%)
  15
 • 1 bài viết (11%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
1773 bài viết của thành viên 16310 bài viết (10.87%)
1773
Leckere Speisen
1173 bài viết của thành viên 16310 bài viết (7.19%)
1173
Schöne Bilder teilen
1063 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.52%)
1063
Neue Nachrichten der Woche
1057 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.48%)
1057
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1036 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.35%)
1036
delicious food
1035 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.35%)
1035
BÁO CÁO THU CHI
1027 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.30%)
1027
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1026 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.29%)
1026
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1025 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.28%)
1025
share nice pictures
1023 bài viết của thành viên 16310 bài viết (6.27%)
1023

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
1014 bài viết trên mục 14172 bài viết (7.16%)
7,16%
Chia sẻ ảnh đẹp
1001 bài viết trên mục 14068 bài viết (7.12%)
7,12%
Món ngon
1018 bài viết trên mục 14403 bài viết (7.07%)
7,07%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1026 bài viết trên mục 14578 bài viết (7.04%)
7,04%
BÁO CÁO THU CHI
1027 bài viết trên mục 14705 bài viết (6.98%)
6,98%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1025 bài viết trên mục 14857 bài viết (6.90%)
6,90%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1036 bài viết trên mục 15058 bài viết (6.88%)
6,88%
Món ngon
1019 bài viết trên mục 14894 bài viết (6.84%)
6,84%
share nice pictures
1023 bài viết trên mục 14979 bài viết (6.83%)
6,83%
delicious food
1035 bài viết trên mục 15281 bài viết (6.77%)
6,77%