Các thống kê chung - Rogerwap

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 ngày, 21 giờ và 48 phút.
Tổng bài viết:
62.076 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
62.056 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 30 bài viết (7%)
  0
 • 30 bài viết (7%)
  1
 • 13 bài viết (3%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 23 bài viết (5%)
  11
 • 28 bài viết (7%)
  12
 • 28 bài viết (7%)
  13
 • 27 bài viết (6%)
  14
 • 28 bài viết (7%)
  15
 • 28 bài viết (7%)
  16
 • 26 bài viết (6%)
  17
 • 28 bài viết (7%)
  18
 • 26 bài viết (6%)
  19
 • 27 bài viết (6%)
  20
 • 27 bài viết (6%)
  21
 • 27 bài viết (6%)
  22
 • 29 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
61990 bài viết của thành viên 62076 bài viết (99.86%)
61990
Schöne Bilder teilen
47 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.08%)
47
Hoạt động trợ giúp cá nhân
12 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.02%)
12
Neue Nachrichten der Woche
11 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.02%)
11
Món ngon
5 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.01%)
5
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.01%)
4
delicious food
2 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.00%)
2
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.00%)
2
news of the week
1 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.00%)
1
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 62076 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
61990 bài viết trên mục 917668 bài viết (6.76%)
6,76%
Schöne Bilder teilen
47 bài viết trên mục 38394 bài viết (0.12%)
0,12%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
12 bài viết trên mục 28779 bài viết (0.04%)
0,04%
Neue Nachrichten der Woche
11 bài viết trên mục 32544 bài viết (0.03%)
0,03%
Món ngon
5 bài viết trên mục 29395 bài viết (0.02%)
0,02%
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết trên mục 27993 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 28439 bài viết (0.01%)
0,01%
delicious food
2 bài viết trên mục 30339 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 27056 bài viết (0.00%)
0,00%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 27928 bài viết (0.00%)
0,00%