Các thống kê chung - Rogerwap

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 13 giờ và 0 phút.
Tổng bài viết:
48.833 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
48.813 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 18 bài viết (8%)
  0
 • 9 bài viết (4%)
  1
 • 13 bài viết (6%)
  2
 • 19 bài viết (8%)
  3
 • 20 bài viết (8%)
  4
 • 15 bài viết (6%)
  5
 • 22 bài viết (9%)
  6
 • 16 bài viết (7%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 4 bài viết (2%)
  14
 • 8 bài viết (3%)
  15
 • 6 bài viết (3%)
  16
 • 9 bài viết (4%)
  17
 • 5 bài viết (2%)
  18
 • 13 bài viết (6%)
  19
 • 14 bài viết (6%)
  20
 • 17 bài viết (7%)
  21
 • 14 bài viết (6%)
  22
 • 14 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
48776 bài viết của thành viên 48833 bài viết (99.88%)
48776
Schöne Bilder teilen
26 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.05%)
26
Hoạt động trợ giúp cá nhân
11 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.02%)
11
Neue Nachrichten der Woche
8 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.02%)
8
Món ngon
5 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.01%)
5
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.00%)
2
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.00%)
2
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.00%)
1
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.00%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 48833 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
48776 bài viết trên mục 586130 bài viết (8.32%)
8,32%
Schöne Bilder teilen
26 bài viết trên mục 30959 bài viết (0.08%)
0,08%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
11 bài viết trên mục 23552 bài viết (0.05%)
0,05%
Neue Nachrichten der Woche
8 bài viết trên mục 26599 bài viết (0.03%)
0,03%
Món ngon
5 bài viết trên mục 23828 bài viết (0.02%)
0,02%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 23036 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 23304 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 22178 bài viết (0.00%)
0,00%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 22940 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
1 bài viết trên mục 325546 bài viết (0.00%)
0,00%