Các thống kê chung - Rogerwap

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 phút.
Tổng bài viết:
34.317 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
34.303 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 14 bài viết (10%)
  9
 • 23 bài viết (16%)
  10
 • 24 bài viết (17%)
  11
 • 19 bài viết (14%)
  12
 • 21 bài viết (15%)
  13
 • 22 bài viết (16%)
  14
 • 17 bài viết (12%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
34293 bài viết của thành viên 34317 bài viết (99.93%)
34293
Hoạt động trợ giúp cá nhân
10 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.03%)
10
Schöne Bilder teilen
7 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.02%)
7
Món ngon
2 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.01%)
2
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.01%)
2
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.00%)
1
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.00%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 34317 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
34293 bài viết trên mục 266275 bài viết (12.88%)
12,88%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
10 bài viết trên mục 15623 bài viết (0.06%)
0,06%
Schöne Bilder teilen
7 bài viết trên mục 19126 bài viết (0.04%)
0,04%
Món ngon
2 bài viết trên mục 15429 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 16223 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 14588 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 15113 bài viết (0.01%)
0,01%
news of the week
1 bài viết trên mục 147145 bài viết (0.00%)
0,00%