Các thống kê chung - AccSMalvx

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 ngày, 3 giờ và 40 phút.
Tổng bài viết:
30.242 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
30.084 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 3 bài viết (3%)
  0
 • 4 bài viết (4%)
  1
 • 7 bài viết (7%)
  2
 • 7 bài viết (7%)
  3
 • 8 bài viết (8%)
  4
 • 5 bài viết (5%)
  5
 • 8 bài viết (8%)
  6
 • 7 bài viết (7%)
  7
 • 6 bài viết (6%)
  8
 • 3 bài viết (3%)
  9
 • 8 bài viết (8%)
  10
 • 8 bài viết (8%)
  11
 • 7 bài viết (7%)
  12
 • 4 bài viết (4%)
  13
 • 1 bài viết (1%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 2 bài viết (2%)
  16
 • 2 bài viết (2%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 2 bài viết (2%)
  19
 • 3 bài viết (3%)
  20
 • 3 bài viết (3%)
  21
 • 1 bài viết (1%)
  22
 • 3 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
14273 bài viết của thành viên 30242 bài viết (47.20%)
14273
Leckere Speisen
2793 bài viết của thành viên 30242 bài viết (9.24%)
2793
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1031 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.41%)
1031
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1027 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.40%)
1027
share nice pictures
1023 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.38%)
1023
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1023 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.38%)
1023
Món ngon
1019 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.37%)
1019
Schöne Bilder teilen
1014 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.35%)
1014
Món ngon
1013 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.35%)
1013
Neue Nachrichten der Woche
1013 bài viết của thành viên 30242 bài viết (3.35%)
1013

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Chia sẻ ảnh đẹp
1000 bài viết trên mục 22251 bài viết (4.49%)
4,49%
Món ngon
1019 bài viết trên mục 22730 bài viết (4.48%)
4,48%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1031 bài viết trên mục 23002 bài viết (4.48%)
4,48%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1027 bài viết trên mục 23377 bài viết (4.39%)
4,39%
BÁO CÁO THU CHI
1011 bài viết trên mục 23108 bài viết (4.38%)
4,38%
news of the week
14273 bài viết trên mục 329564 bài viết (4.33%)
4,33%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1023 bài viết trên mục 23631 bài viết (4.33%)
4,33%
Món ngon
1013 bài viết trên mục 23925 bài viết (4.23%)
4,23%
delicious food
1006 bài viết trên mục 24683 bài viết (4.08%)
4,08%
share nice pictures
1023 bài viết trên mục 25648 bài viết (3.99%)
3,99%