Các thống kê chung - AccSMalvx

Tổng thời gian vào diễn đàn:
8 ngày, 23 giờ và 34 phút.
Tổng bài viết:
28.625 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
28.467 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 7 bài viết (3%)
  0
 • 7 bài viết (3%)
  1
 • 9 bài viết (3%)
  2
 • 13 bài viết (5%)
  3
 • 12 bài viết (4%)
  4
 • 12 bài viết (4%)
  5
 • 12 bài viết (4%)
  6
 • 13 bài viết (5%)
  7
 • 12 bài viết (4%)
  8
 • 12 bài viết (4%)
  9
 • 12 bài viết (4%)
  10
 • 10 bài viết (4%)
  11
 • 14 bài viết (5%)
  12
 • 10 bài viết (4%)
  13
 • 15 bài viết (5%)
  14
 • 13 bài viết (5%)
  15
 • 11 bài viết (4%)
  16
 • 12 bài viết (4%)
  17
 • 13 bài viết (5%)
  18
 • 13 bài viết (5%)
  19
 • 15 bài viết (5%)
  20
 • 12 bài viết (4%)
  21
 • 9 bài viết (3%)
  22
 • 7 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
12916 bài viết của thành viên 28625 bài viết (45.12%)
12916
Leckere Speisen
2609 bài viết của thành viên 28625 bài viết (9.11%)
2609
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1023 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.57%)
1023
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1021 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.57%)
1021
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1018 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.56%)
1018
share nice pictures
1014 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.54%)
1014
Món ngon
1012 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.54%)
1012
Schöne Bilder teilen
1009 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.52%)
1009
Neue Nachrichten der Woche
1008 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.52%)
1008
Món ngon
1008 bài viết của thành viên 28625 bài viết (3.52%)
1008

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
12916 bài viết trên mục 129940 bài viết (9.94%)
9,94%
Chia sẻ ảnh đẹp
995 bài viết trên mục 14069 bài viết (7.07%)
7,07%
Đọc báo dùm bạn
996 bài viết trên mục 14177 bài viết (7.03%)
7,03%
Món ngon
1012 bài viết trên mục 14407 bài viết (7.02%)
7,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1023 bài viết trên mục 14581 bài viết (7.02%)
7,02%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1021 bài viết trên mục 14858 bài viết (6.87%)
6,87%
BÁO CÁO THU CHI
1007 bài viết trên mục 14709 bài viết (6.85%)
6,85%
share nice pictures
1014 bài viết trên mục 14980 bài viết (6.77%)
6,77%
Món ngon
1008 bài viết trên mục 14899 bài viết (6.77%)
6,77%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1018 bài viết trên mục 15061 bài viết (6.76%)
6,76%