Các thống kê chung - agelmnyd

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 ngày, 3 giờ và 10 phút.
Tổng bài viết:
16.886 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
16.866 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
2852 bài viết của thành viên 16886 bài viết (16.89%)
2852
Đọc báo dùm bạn
1240 bài viết của thành viên 16886 bài viết (7.34%)
1240
Neue Nachrichten der Woche
1008 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.97%)
1008
Schöne Bilder teilen
1003 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.94%)
1003
Leckere Speisen
1000 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.92%)
1000
BÁO CÁO THU CHI
996 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.90%)
996
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
992 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.87%)
992
Đọc và suy ngẫm
990 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.86%)
990
share nice pictures
983 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.82%)
983
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
983 bài viết của thành viên 16886 bài viết (5.82%)
983

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
1240 bài viết trên mục 34253 bài viết (3.62%)
3,62%
BÁO CÁO THU CHI
996 bài viết trên mục 29007 bài viết (3.43%)
3,43%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
992 bài viết trên mục 29020 bài viết (3.42%)
3,42%
Món ngon
971 bài viết trên mục 28705 bài viết (3.38%)
3,38%
Chia sẻ ảnh đẹp
948 bài viết trên mục 28135 bài viết (3.37%)
3,37%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
983 bài viết trên mục 29496 bài viết (3.33%)
3,33%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
979 bài viết trên mục 29863 bài viết (3.28%)
3,28%
Món ngon
970 bài viết trên mục 30487 bài viết (3.18%)
3,18%
delicious food
971 bài viết trên mục 31368 bài viết (3.10%)
3,10%
share nice pictures
983 bài viết trên mục 32327 bài viết (3.04%)
3,04%