Các thống kê chung - agelmnyd

Tổng thời gian vào diễn đàn:
8 ngày, 17 giờ và 50 phút.
Tổng bài viết:
12.758 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
12.739 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
2246 bài viết của thành viên 12758 bài viết (17.60%)
2246
Đọc báo dùm bạn
966 bài viết của thành viên 12758 bài viết (7.57%)
966
Neue Nachrichten der Woche
757 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.93%)
757
Schöne Bilder teilen
753 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.90%)
753
BÁO CÁO THU CHI
747 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.86%)
747
Leckere Speisen
744 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.83%)
744
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
744 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.83%)
744
Đọc và suy ngẫm
743 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.82%)
743
share nice pictures
734 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.75%)
734
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
731 bài viết của thành viên 12758 bài viết (5.73%)
731

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đọc báo dùm bạn
966 bài viết trên mục 29966 bài viết (3.22%)
3,22%
BÁO CÁO THU CHI
747 bài viết trên mục 26545 bài viết (2.81%)
2,81%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
744 bài viết trên mục 26455 bài viết (2.81%)
2,81%
Món ngon
724 bài viết trên mục 26177 bài viết (2.77%)
2,77%
Chia sẻ ảnh đẹp
701 bài viết trên mục 25586 bài viết (2.74%)
2,74%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
731 bài viết trên mục 26932 bài viết (2.71%)
2,71%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
726 bài viết trên mục 27324 bài viết (2.66%)
2,66%
Món ngon
722 bài viết trên mục 27873 bài viết (2.59%)
2,59%
delicious food
720 bài viết trên mục 28781 bài viết (2.50%)
2,50%
share nice pictures
734 bài viết trên mục 29796 bài viết (2.46%)
2,46%