Các thống kê chung - Zalphbug

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 40 phút.
Tổng bài viết:
11.213 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11.214 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 48 bài viết (4%)
  0
 • 42 bài viết (4%)
  1
 • 34 bài viết (3%)
  2
 • 40 bài viết (4%)
  3
 • 35 bài viết (3%)
  4
 • 40 bài viết (4%)
  5
 • 42 bài viết (4%)
  6
 • 42 bài viết (4%)
  7
 • 41 bài viết (4%)
  8
 • 49 bài viết (4%)
  9
 • 42 bài viết (4%)
  10
 • 48 bài viết (4%)
  11
 • 43 bài viết (4%)
  12
 • 48 bài viết (4%)
  13
 • 41 bài viết (4%)
  14
 • 46 bài viết (4%)
  15
 • 44 bài viết (4%)
  16
 • 55 bài viết (5%)
  17
 • 56 bài viết (5%)
  18
 • 46 bài viết (4%)
  19
 • 53 bài viết (5%)
  20
 • 56 bài viết (5%)
  21
 • 60 bài viết (5%)
  22
 • 51 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
11178 bài viết của thành viên 11213 bài viết (99.69%)
11178
Schöne Bilder teilen
15 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.13%)
15
share nice pictures
5 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.04%)
5
delicious food
4 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.04%)
4
Món ngon
3 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.03%)
3
news of the week
3 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.03%)
3
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.02%)
2
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.02%)
2
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.01%)
1
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 11213 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
11178 bài viết trên mục 911972 bài viết (1.23%)
1,23%
Schöne Bilder teilen
15 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.04%)
0,04%
share nice pictures
5 bài viết trên mục 31240 bài viết (0.02%)
0,02%
delicious food
4 bài viết trên mục 30301 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
3 bài viết trên mục 29352 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
2 bài viết trên mục 27954 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 32508 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 27013 bài viết (0.00%)
0,00%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1 bài viết trên mục 27890 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
3 bài viết trên mục 402181 bài viết (0.00%)
0,00%