Các thống kê chung - zipipojeka

Tổng thời gian vào diễn đàn:
47 ngày, 11 giờ và 44 phút.
Tổng bài viết:
7.627 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
7.627 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (4%)
  0
 • 2 bài viết (8%)
  1
 • 1 bài viết (4%)
  2
 • 1 bài viết (4%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 2 bài viết (8%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (8%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 2 bài viết (8%)
  9
 • 1 bài viết (4%)
  10
 • 2 bài viết (8%)
  11
 • 1 bài viết (4%)
  12
 • 1 bài viết (4%)
  13
 • 1 bài viết (4%)
  14
 • 1 bài viết (4%)
  15
 • 1 bài viết (4%)
  16
 • 1 bài viết (4%)
  17
 • 1 bài viết (4%)
  18
 • 1 bài viết (4%)
  19
 • 1 bài viết (4%)
  20
 • 1 bài viết (4%)
  21
 • 1 bài viết (4%)
  22
 • 1 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
7627 bài viết của thành viên 7627 bài viết (100.00%)
7627

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
7627 bài viết trên mục 226257 bài viết (3.37%)
3,37%