Các thống kê chung - zipipojeka

Tổng thời gian vào diễn đàn:
53 ngày, 1 giờ và 25 phút.
Tổng bài viết:
9.879 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
9.879 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (20%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (20%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 1 bài viết (20%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 1 bài viết (20%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 1 bài viết (20%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
9879 bài viết của thành viên 9879 bài viết (100.00%)
9879

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
9879 bài viết trên mục 819081 bài viết (1.21%)
1,21%