Các thống kê chung - !!!Azamant

Tổng thời gian vào diễn đàn:
7 ngày, 21 giờ và 11 phút.
Tổng bài viết:
72.313 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
72.304 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (50%)
  4
 • 1 bài viết (50%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
43816 bài viết của thành viên 72313 bài viết (60.59%)
43816
Leckere Speisen
3343 bài viết của thành viên 72313 bài viết (4.62%)
3343
Đọc và suy ngẫm
2020 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.79%)
2020
Schöne Bilder teilen
2019 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.79%)
2019
share nice pictures
2006 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.77%)
2006
BÁO CÁO THU CHI
1999 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.76%)
1999
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1983 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.74%)
1983
Món ngon
1929 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.67%)
1929
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1929 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.67%)
1929
Neue Nachrichten der Woche
1923 bài viết của thành viên 72313 bài viết (2.66%)
1923

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
43816 bài viết trên mục 393507 bài viết (11.13%)
11,13%
BÁO CÁO THU CHI
1999 bài viết trên mục 26566 bài viết (7.52%)
7,52%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1983 bài viết trên mục 26962 bài viết (7.35%)
7,35%
Chia sẻ ảnh đẹp
1851 bài viết trên mục 25605 bài viết (7.23%)
7,23%
Món ngon
1889 bài viết trên mục 26196 bài viết (7.21%)
7,21%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1929 bài viết trên mục 27347 bài viết (7.05%)
7,05%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1839 bài viết trên mục 26474 bài viết (6.95%)
6,95%
Món ngon
1929 bài viết trên mục 27893 bài viết (6.92%)
6,92%
share nice pictures
2006 bài viết trên mục 29816 bài viết (6.73%)
6,73%
Đọc và suy ngẫm
2020 bài viết trên mục 31167 bài viết (6.48%)
6,48%