Các thống kê chung - !!!Azamant

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 ngày, 4 giờ và 28 phút.
Tổng bài viết:
68.721 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
68.720 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 10 bài viết (1%)
  0
 • 44 bài viết (5%)
  1
 • 56 bài viết (6%)
  2
 • 45 bài viết (5%)
  3
 • 53 bài viết (6%)
  4
 • 46 bài viết (5%)
  5
 • 55 bài viết (6%)
  6
 • 48 bài viết (5%)
  7
 • 51 bài viết (6%)
  8
 • 47 bài viết (5%)
  9
 • 68 bài viết (8%)
  10
 • 39 bài viết (4%)
  11
 • 23 bài viết (3%)
  12
 • 27 bài viết (3%)
  13
 • 67 bài viết (8%)
  14
 • 71 bài viết (8%)
  15
 • 21 bài viết (2%)
  16
 • 20 bài viết (2%)
  17
 • 34 bài viết (4%)
  18
 • 27 bài viết (3%)
  19
 • 13 bài viết (1%)
  20
 • 9 bài viết (1%)
  21
 • 9 bài viết (1%)
  22
 • 8 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
40470 bài viết của thành viên 68721 bài viết (58.89%)
40470
Leckere Speisen
3144 bài viết của thành viên 68721 bài viết (4.58%)
3144
Đọc và suy ngẫm
2020 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.94%)
2020
share nice pictures
2006 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.92%)
2006
BÁO CÁO THU CHI
1999 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.91%)
1999
Schöne Bilder teilen
1984 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.89%)
1984
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1983 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.89%)
1983
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1929 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.81%)
1929
Món ngon
1928 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.81%)
1928
Neue Nachrichten der Woche
1916 bài viết của thành viên 68721 bài viết (2.79%)
1916

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
40470 bài viết trên mục 128278 bài viết (31.55%)
31,55%
BÁO CÁO THU CHI
1999 bài viết trên mục 14707 bài viết (13.59%)
13,59%
Đọc báo dùm bạn
1908 bài viết trên mục 14174 bài viết (13.46%)
13,46%
share nice pictures
2006 bài viết trên mục 14979 bài viết (13.39%)
13,39%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1983 bài viết trên mục 14858 bài viết (13.35%)
13,35%
Chia sẻ ảnh đẹp
1851 bài viết trên mục 14068 bài viết (13.16%)
13,16%
Món ngon
1888 bài viết trên mục 14406 bài viết (13.11%)
13,11%
Món ngon
1928 bài viết trên mục 14896 bài viết (12.94%)
12,94%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1929 bài viết trên mục 15059 bài viết (12.81%)
12,81%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1839 bài viết trên mục 14578 bài viết (12.61%)
12,61%