Các thống kê chung - TammieEver

Tổng thời gian vào diễn đàn:
15 phút.
Tổng bài viết:
27 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
25 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (20%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (20%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (20%)
  5
 • 1 bài viết (20%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 1 bài viết (20%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

delicious food
5 bài viết của thành viên 27 bài viết (18.52%)
5
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4 bài viết của thành viên 27 bài viết (14.81%)
4
BÁO CÁO THU CHI
3 bài viết của thành viên 27 bài viết (11.11%)
3
share nice pictures
2 bài viết của thành viên 27 bài viết (7.41%)
2
Schöne Bilder teilen
2 bài viết của thành viên 27 bài viết (7.41%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết của thành viên 27 bài viết (7.41%)
2
Món ngon
2 bài viết của thành viên 27 bài viết (7.41%)
2
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 27 bài viết (3.70%)
1
news of the week
1 bài viết của thành viên 27 bài viết (3.70%)
1
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết của thành viên 27 bài viết (3.70%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

delicious food
5 bài viết trên mục 30300 bài viết (0.02%)
0,02%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4 bài viết trên mục 27890 bài viết (0.01%)
0,01%
BÁO CÁO THU CHI
3 bài viết trên mục 27954 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
2 bài viết trên mục 27611 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
2 bài viết trên mục 28748 bài viết (0.01%)
0,01%
share nice pictures
2 bài viết trên mục 31240 bài viết (0.01%)
0,01%
Schöne Bilder teilen
2 bài viết trên mục 38342 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 27013 bài viết (0.00%)
0,00%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1 bài viết trên mục 28408 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29352 bài viết (0.00%)
0,00%