Các thống kê chung - Jane80N46

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
30 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
29 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (33%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (33%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 1 bài viết (33%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
5 bài viết của thành viên 30 bài viết (16.67%)
5
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4 bài viết của thành viên 30 bài viết (13.33%)
4
Đọc báo dùm bạn
4 bài viết của thành viên 30 bài viết (13.33%)
4
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết của thành viên 30 bài viết (13.33%)
4
Neue Nachrichten der Woche
3 bài viết của thành viên 30 bài viết (10.00%)
3
delicious food
2 bài viết của thành viên 30 bài viết (6.67%)
2
Đọc và suy ngẫm
2 bài viết của thành viên 30 bài viết (6.67%)
2
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết của thành viên 30 bài viết (3.33%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 30 bài viết (3.33%)
1
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 30 bài viết (3.33%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
4 bài viết trên mục 27890 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
4 bài viết trên mục 28408 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc báo dùm bạn
4 bài viết trên mục 32188 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
3 bài viết trên mục 32507 bài viết (0.01%)
0,01%
delicious food
2 bài viết trên mục 30300 bài viết (0.01%)
0,01%
Đọc và suy ngẫm
2 bài viết trên mục 32744 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 27013 bài viết (0.00%)
0,00%
BÁO CÁO THU CHI
1 bài viết trên mục 27954 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 27611 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29352 bài viết (0.00%)
0,00%