Các thống kê chung - EconeeMic

Tổng thời gian vào diễn đàn:
39 phút.
Tổng bài viết:
3.616 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1.460 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (5%)
  0
 • 6 bài viết (3%)
  1
 • 12 bài viết (5%)
  2
 • 8 bài viết (3%)
  3
 • 9 bài viết (4%)
  4
 • 13 bài viết (5%)
  5
 • 9 bài viết (4%)
  6
 • 6 bài viết (3%)
  7
 • 9 bài viết (4%)
  8
 • 9 bài viết (4%)
  9
 • 7 bài viết (3%)
  10
 • 4 bài viết (2%)
  11
 • 6 bài viết (3%)
  12
 • 12 bài viết (5%)
  13
 • 10 bài viết (4%)
  14
 • 11 bài viết (5%)
  15
 • 11 bài viết (5%)
  16
 • 10 bài viết (4%)
  17
 • 18 bài viết (8%)
  18
 • 11 bài viết (5%)
  19
 • 18 bài viết (8%)
  20
 • 8 bài viết (3%)
  21
 • 14 bài viết (6%)
  22
 • 3 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
3580 bài viết của thành viên 3616 bài viết (99.00%)
3580
Schöne Bilder teilen
20 bài viết của thành viên 3616 bài viết (0.55%)
20
share nice pictures
6 bài viết của thành viên 3616 bài viết (0.17%)
6
Món ngon
4 bài viết của thành viên 3616 bài viết (0.11%)
4
Neue Nachrichten der Woche
4 bài viết của thành viên 3616 bài viết (0.11%)
4
news of the week
1 bài viết của thành viên 3616 bài viết (0.03%)
1
delicious food
1 bài viết của thành viên 3616 bài viết (0.03%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
3580 bài viết trên mục 1025089 bài viết (0.35%)
0,35%
Schöne Bilder teilen
20 bài viết trên mục 39913 bài viết (0.05%)
0,05%
share nice pictures
6 bài viết trên mục 32430 bài viết (0.02%)
0,02%
Món ngon
4 bài viết trên mục 30591 bài viết (0.01%)
0,01%
Neue Nachrichten der Woche
4 bài viết trên mục 33960 bài viết (0.01%)
0,01%
delicious food
1 bài viết trên mục 31466 bài viết (0.00%)
0,00%
news of the week
1 bài viết trên mục 410187 bài viết (0.00%)
0,00%