Các thống kê chung - UnalmFax

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 phút.
Tổng bài viết:
1.115 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
359 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (4%)
  0
 • 24 bài viết (7%)
  1
 • 10 bài viết (3%)
  2
 • 12 bài viết (3%)
  3
 • 16 bài viết (4%)
  4
 • 7 bài viết (2%)
  5
 • 16 bài viết (4%)
  6
 • 16 bài viết (4%)
  7
 • 9 bài viết (2%)
  8
 • 17 bài viết (5%)
  9
 • 16 bài viết (4%)
  10
 • 13 bài viết (4%)
  11
 • 12 bài viết (3%)
  12
 • 17 bài viết (5%)
  13
 • 14 bài viết (4%)
  14
 • 12 bài viết (3%)
  15
 • 13 bài viết (4%)
  16
 • 12 bài viết (3%)
  17
 • 22 bài viết (6%)
  18
 • 17 bài viết (5%)
  19
 • 20 bài viết (5%)
  20
 • 17 bài viết (5%)
  21
 • 15 bài viết (4%)
  22
 • 24 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
1109 bài viết của thành viên 1115 bài viết (99.46%)
1109
Schöne Bilder teilen
4 bài viết của thành viên 1115 bài viết (0.36%)
4
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 1115 bài viết (0.09%)
1
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 1115 bài viết (0.09%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
1109 bài viết trên mục 911969 bài viết (0.12%)
0,12%
Schöne Bilder teilen
4 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 28748 bài viết (0.00%)
0,00%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 31240 bài viết (0.00%)
0,00%