Các thống kê chung - acronnagen

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 phút.
Tổng bài viết:
1.109 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
365 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 13 bài viết (4%)
  0
 • 17 bài viết (5%)
  1
 • 12 bài viết (3%)
  2
 • 8 bài viết (2%)
  3
 • 20 bài viết (6%)
  4
 • 8 bài viết (2%)
  5
 • 10 bài viết (3%)
  6
 • 17 bài viết (5%)
  7
 • 6 bài viết (2%)
  8
 • 15 bài viết (4%)
  9
 • 14 bài viết (4%)
  10
 • 14 bài viết (4%)
  11
 • 12 bài viết (3%)
  12
 • 14 bài viết (4%)
  13
 • 10 bài viết (3%)
  14
 • 11 bài viết (3%)
  15
 • 18 bài viết (5%)
  16
 • 11 bài viết (3%)
  17
 • 19 bài viết (5%)
  18
 • 21 bài viết (6%)
  19
 • 16 bài viết (5%)
  20
 • 19 bài viết (5%)
  21
 • 15 bài viết (4%)
  22
 • 26 bài viết (8%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
1105 bài viết của thành viên 1109 bài viết (99.64%)
1105
Schöne Bilder teilen
3 bài viết của thành viên 1109 bài viết (0.27%)
3
Món ngon
1 bài viết của thành viên 1109 bài viết (0.09%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
1105 bài viết trên mục 912000 bài viết (0.12%)
0,12%
Schöne Bilder teilen
3 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29353 bài viết (0.00%)
0,00%