Các thống kê chung - stunkefe

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 phút.
Tổng bài viết:
2.200 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1.450 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 51 bài viết (7%)
  0
 • 22 bài viết (3%)
  1
 • 20 bài viết (3%)
  2
 • 36 bài viết (5%)
  3
 • 17 bài viết (2%)
  4
 • 37 bài viết (5%)
  5
 • 28 bài viết (4%)
  6
 • 17 bài viết (2%)
  7
 • 29 bài viết (4%)
  8
 • 28 bài viết (4%)
  9
 • 30 bài viết (4%)
  10
 • 25 bài viết (3%)
  11
 • 31 bài viết (4%)
  12
 • 30 bài viết (4%)
  13
 • 24 bài viết (3%)
  14
 • 33 bài viết (5%)
  15
 • 26 bài viết (4%)
  16
 • 34 bài viết (5%)
  17
 • 33 bài viết (5%)
  18
 • 42 bài viết (6%)
  19
 • 35 bài viết (5%)
  20
 • 33 bài viết (5%)
  21
 • 43 bài viết (6%)
  22
 • 29 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
2187 bài viết của thành viên 2200 bài viết (99.41%)
2187
Schöne Bilder teilen
11 bài viết của thành viên 2200 bài viết (0.50%)
11
delicious food
1 bài viết của thành viên 2200 bài viết (0.05%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 2200 bài viết (0.05%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
2187 bài viết trên mục 911972 bài viết (0.24%)
0,24%
Schöne Bilder teilen
11 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.03%)
0,03%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29352 bài viết (0.00%)
0,00%
delicious food
1 bài viết trên mục 30301 bài viết (0.00%)
0,00%