Các thống kê chung - Beefpers

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 phút.
Tổng bài viết:
2.191 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1.443 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 39 bài viết (5%)
  0
 • 31 bài viết (4%)
  1
 • 18 bài viết (2%)
  2
 • 43 bài viết (6%)
  3
 • 20 bài viết (3%)
  4
 • 23 bài viết (3%)
  5
 • 35 bài viết (5%)
  6
 • 16 bài viết (2%)
  7
 • 30 bài viết (4%)
  8
 • 28 bài viết (4%)
  9
 • 25 bài viết (3%)
  10
 • 22 bài viết (3%)
  11
 • 32 bài viết (4%)
  12
 • 28 bài viết (4%)
  13
 • 23 bài viết (3%)
  14
 • 38 bài viết (5%)
  15
 • 24 bài viết (3%)
  16
 • 31 bài viết (4%)
  17
 • 43 bài viết (6%)
  18
 • 28 bài viết (4%)
  19
 • 41 bài viết (6%)
  20
 • 36 bài viết (5%)
  21
 • 38 bài viết (5%)
  22
 • 34 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
2182 bài viết của thành viên 2191 bài viết (99.59%)
2182
Schöne Bilder teilen
6 bài viết của thành viên 2191 bài viết (0.27%)
6
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết của thành viên 2191 bài viết (0.05%)
1
Món ngon
1 bài viết của thành viên 2191 bài viết (0.05%)
1
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 2191 bài viết (0.05%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
2182 bài viết trên mục 911968 bài viết (0.24%)
0,24%
Schöne Bilder teilen
6 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.02%)
0,02%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29352 bài viết (0.00%)
0,00%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 31240 bài viết (0.00%)
0,00%
Neue Nachrichten der Woche
1 bài viết trên mục 32508 bài viết (0.00%)
0,00%