Các thống kê chung - ImmarryCat

Tổng thời gian vào diễn đàn:
16 phút.
Tổng bài viết:
2.173 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1.421 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 36 bài viết (5%)
  0
 • 33 bài viết (5%)
  1
 • 15 bài viết (2%)
  2
 • 50 bài viết (7%)
  3
 • 19 bài viết (3%)
  4
 • 20 bài viết (3%)
  5
 • 36 bài viết (5%)
  6
 • 19 bài viết (3%)
  7
 • 24 bài viết (3%)
  8
 • 28 bài viết (4%)
  9
 • 28 bài viết (4%)
  10
 • 30 bài viết (4%)
  11
 • 28 bài viết (4%)
  12
 • 25 bài viết (3%)
  13
 • 26 bài viết (4%)
  14
 • 39 bài viết (5%)
  15
 • 19 bài viết (3%)
  16
 • 35 bài viết (5%)
  17
 • 48 bài viết (7%)
  18
 • 27 bài viết (4%)
  19
 • 43 bài viết (6%)
  20
 • 38 bài viết (5%)
  21
 • 37 bài viết (5%)
  22
 • 29 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
2167 bài viết của thành viên 2173 bài viết (99.72%)
2167
Schöne Bilder teilen
6 bài viết của thành viên 2173 bài viết (0.28%)
6

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
2167 bài viết trên mục 911969 bài viết (0.24%)
0,24%
Schöne Bilder teilen
6 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.02%)
0,02%