Các thống kê chung - geamnGere

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 phút.
Tổng bài viết:
2.192 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1.428 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 41 bài viết (5%)
  0
 • 41 bài viết (5%)
  1
 • 11 bài viết (1%)
  2
 • 39 bài viết (5%)
  3
 • 20 bài viết (3%)
  4
 • 24 bài viết (3%)
  5
 • 44 bài viết (6%)
  6
 • 17 bài viết (2%)
  7
 • 27 bài viết (4%)
  8
 • 26 bài viết (3%)
  9
 • 24 bài viết (3%)
  10
 • 34 bài viết (5%)
  11
 • 33 bài viết (4%)
  12
 • 23 bài viết (3%)
  13
 • 24 bài viết (3%)
  14
 • 39 bài viết (5%)
  15
 • 24 bài viết (3%)
  16
 • 39 bài viết (5%)
  17
 • 44 bài viết (6%)
  18
 • 27 bài viết (4%)
  19
 • 40 bài viết (5%)
  20
 • 35 bài viết (5%)
  21
 • 47 bài viết (6%)
  22
 • 28 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
2180 bài viết của thành viên 2192 bài viết (99.45%)
2180
Schöne Bilder teilen
8 bài viết của thành viên 2192 bài viết (0.36%)
8
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 2192 bài viết (0.09%)
2
Món ngon
1 bài viết của thành viên 2192 bài viết (0.05%)
1
share nice pictures
1 bài viết của thành viên 2192 bài viết (0.05%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
2180 bài viết trên mục 911991 bài viết (0.24%)
0,24%
Schöne Bilder teilen
8 bài viết trên mục 38343 bài viết (0.02%)
0,02%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 32508 bài viết (0.01%)
0,01%
Món ngon
1 bài viết trên mục 29353 bài viết (0.00%)
0,00%
share nice pictures
1 bài viết trên mục 31241 bài viết (0.00%)
0,00%